MYI226


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MYI226 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 33 50 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı çalışanların performanslarının artması için, onların iş tatmini ve motivasyonlarının artmasını sağlayıcı teknikleri öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, işyerinde çalışan psikolojisi temelinde, çalışanların memnuniyet ve motivasyonunu arttırmak için gerekli çalışmaları kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Örgütsel davranışın kapsamının öğrenilmesi 2-Kişilik, tutumlar, davranışların öğrenilmesi 3- Çalışanların motivasyon faktörlerinin öğrenilmesi 4-Liderlik yaklaşımlarının teorik ve pratik olarak anlaşılması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Örgütsel davranışın tanımı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi
2. Hafta Yönetim kuramları içerisinde örgütsel davranışın yeri
3. Hafta Örgütsel davranışta kullanılan temel kavramlar
4. Hafta Örgütsel davranış alanında güncel yaklaşımlar
5. Hafta Motivasyon Kuramları
6. Hafta Örgütsel İletişim
7. Hafta Liderlik
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Örgütlerde takım çalışması
10. Hafta Değişim ve çatışma yönetimi
11. Hafta Stres Yönetimi
12. Hafta Zaman Yönetimi
13. Hafta Yaratıcı fikirlerin yönetimi
14. Hafta Genel değerlendirmeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ➢ Sabuncuoğlu Zeyyat, Tüz, Melek Vergiliel (2013): Örgütsel Davranış, Aktüel Yayıncılık, Bursa.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

 3

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 4

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 4

 4