MYI201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SATIŞ YÖNETİMİ MYI201 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 0 42 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Berrin Arzu EREN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Satış yönetiminin temel kavram ve stratejilerini aktarmak ve öğrencilerin satış yetkinliklerini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Explaining the concept and definition of marketing, Explaining and analyzing the market environment, Explaining and interpretation consumer behavior and effecting factors consumer behavior, establishing the marketing plans, Explaining and analyzing the marketing information system, kinds of information required in marketing management.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Satış Gücü Kavramı
2. Hafta Satış Yönetimi
3. Hafta Satış faaliyetlerinin planlanması
4. Hafta Satış Gücünün Örgütlenmesi
5. Hafta Satış Yönetiminde Talep Ölçümü
6. Hafta Satışta iletişimin rolü
7. Hafta Satış süreci
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Satış gücü belirleme ve yetiştirme
10. Hafta Satış gücü motivasyonu
11. Hafta Satış hedefleri ve tahminlemesi
12. Hafta Satış yönetiminde müşteri ilişkileri yönetim
13. Hafta Satışta müşteri analizi
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Satış Yönetimi, Cemal Yükselen Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi, İsmet Barutçugil
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

PQ14

LO1

2

4

 

5

 

 

3

 

2

 

5

 

5

 

LO2

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

3

 

2

LO3

 

 

4

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Katkı düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek