MYI203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI MYI203 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 0 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Tüketici davranışı, satın alma davranışını etkileyen faktörleri öğretmek, tüketicinin karar verme süreci ve bu süreçte etkili olan faktörler hakkında bilgiler verilir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Tüketici ve tüketici davranışını açıklayabilir, 2. Tüketici davranışında etkili olan faktörler hakkında bilgisi olur, 3. Tüketicinin nasıl satın alma kararı verdiğini anlatabilir, 4. Tüketicinin karşılaştığı satın alma türlerini açıklayabilir, 5. Tüketicinin satın alma öncesi, anı ve sonrası geçtiği süreçleri yorumlayabilir, 6. Tüketicinin satın alma karar sürecinin nasıl yönlendirileceği konusunda değerlendirme yapar, 7. Tüketicilere yönelik strateji geliştirmede önerilerde bulunabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tüketici kavramı, Tanımı, Tüketici Davranışları kavramı, tanımı genel tüketici davranış modeline giriş
2. Hafta Tüketici davranışını etkileyen faktörler,
3. Hafta Güdülenme ve İlgilenim
4. Hafta Duyum ve Algılama
5. Hafta Tutumlar
6. Hafta Kişilik, değerler ve yaşam tarzları
7. Hafta Sosyo-kültürel etkiler ve danışma grupları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Aile-Sosyal sınıf kavramları
10. Hafta Kişisel etkiler ve kültür
11. Hafta Tüketici satın alma süreci
12. Hafta Tüketici satın alma süreci ve sorunun belirlenmesi
13. Hafta Tüketici satın alma süreci ve bilgi arayışı
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tüketici Davranışları, Yavuz ODABAŞI
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

PQ14

LO1

2

4

 

5

 

 

3

 

2

 

5

 

5

 

LO2

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

3

 

2

LO3

 

 

4

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

LO4