MYI207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MYI207 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 0 - 33 50 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı insan kaynakları yönetiminde doğru sayıda ve doğru zaman ve yerde çalışanların elde edilmesi ve seçilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders insan kaynakları yönetiminde insan kaynakları planlaması ile işgören tedarik ve seçimini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-İnsan kaynakları planlamasının öğrenilmesi 2-İnsan kaynağını tedarik ve seçimde ilgili tekniklerin öğrenilmesi 3- İş analizi ve iş tasarımı yöntemlerinin öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnsan kaynakları yönetimine giriş
2. Hafta İnsan kaynakları planlamasının kapsam ve önemi
3. Hafta İnsan kaynakları planlamasının nitel ve nicel boyutları
4. Hafta Sayısal planlama teknikleri
5. Hafta İş analizi
6. Hafta İş tanımı ve iş gerekleri
7. Hafta İşgören tedarik yöntemleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İş Ahlakı ve Örgüte Bağlılık
10. Hafta Mülakat teknikleri
11. Hafta Seçim kararlarının verilmesi
12. Hafta İşe yerleştirmenin değerlendirilmesi
13. Hafta Oryantasyon süreci
14. Hafta Genel değerlendirmeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Halil Can, Ahmet Akgün, Şahin Kavuncubaşı Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetim,Siyasal Kitapevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

3

 3

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

 3

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

3

 3

 2

 

 

 

 

 

 

 

4