MYI213


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
LOJİSTİK MYI213 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 83 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Bilge Şenel
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı dağıtım kanalı yönetimi temelinde tedarik zinciri yönetimi dinamiklerinin ve lojistik ilişkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu ders ile lojistik problemlerini tanımlamak ve bunların çözümünde etkili olabilecek stratejilerin kavranması, ideal dağıtım kanalı tasarımı ve yönetimi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders lojistik, dağıtım kanalları ve tedarik zinciri konusunda yönetimsel ve ekonomik içerir. Endüstriyel pazarlarda ilişki yönetimi; tedarik zinciri üyeleri arasında koordinasyon, işbirliği, çatışma ve güç ilişkileri bu dersin kapsamı dahilindedir. Ders kapsamında uygulama örnekleri, vaka çalışmalarından ve makalelerden yararlanılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1:Dağıtım kanalları yönetimi, pazarlama kanalları yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi kavramlarını tanımlayabilecektir. ÖÇ2:Dağıtım kanalı yönetiminde rol oynayan dinamikleri tanımlayabilecektir ÖÇ3:Lojistik yönetimi, pazarlama kanalları yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi kavramlarını tanımlayabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Terimlere Giriş
2. Hafta Giriş, Lojistik Yönetimi ve Lojistik Evrimi kavramı,Lojistiğin ekonomi ve organizasyondaki rolü
3. Hafta Pazarlama Kanalları , Fiziksel Dağıtım ve Tedarik Zinciri Yönetimi
4. Hafta Pazarlama Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi için Segmentasyon & Tasarım
5. Hafta Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
6. Hafta Kanal Gücü: Nasıl sahip olunur? Nasıl kullanılır? Nasıl elde tutulur?
7. Hafta Dağıtım Kanallarında Bütünleşme Stratejileri ve Stratejik İttifaklar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Perakendecilik, Toptancılık ve Acentelik verme
10. Hafta Çoklu Kanal Yönetimi
11. Hafta Dijital Pazarlama Kanalları ve Dijital Tedarik Zincirleri
12. Hafta Anlaşmazlık Yönetimi ve Çözüm Stratejileri
13. Hafta Dönemin gözden geçirilmesi
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lojistik El Kitabı - Küresel Aktörlerin Lojistik Pratikleri M. Hakan Keskin
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

3

2

2

3

1

4

2

5

4

4

5

ÖÇ2

3

3

3

4

1

5

1

5

4

5

3

ÖÇ3

5

4

3

4

1

4

1

4

4

4

4