RPKS007


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma RPKS007 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 70 98 2 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlığın endüstri alanında kullanımına ve uygulamalarına dair bilgi kazanmasını sağlamak, bir alt alan olarak endüstri örgüt psikolojisinin ne olduğunu, araştırma konularını ve temel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Endüstri ve örgüt psikolojisi alt alanını, içerdiği temel kavram ve konuları bilir. 2. Örgütsel davranışı tanımlar ve değerlendirir. 3. Örgüt kültürünün ortak özelliklerini betimler. 4. Çalışan davranışlarını hangi yöntemlerle ölçebileceğini, bu yöntemleri nasıl kullanacağını ve yorumlayacağını bilir. 5. İş analizi, personel seçimi, performans değerlendirme, kurumsal iletişim gibi konularda bilgi sahibi olmak 6. Psikolojik süreçlerin iş hayatına yansımalarını değerlendirebilir. 7. İş yerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli sosyal ve psikolojik süreçleri bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılası, planlanması ve genel amaçların açıklanması
2. Hafta Endüstri ve örgüt psikolojisinin tanımı ve kapsamı; örgüt kültürü ve davranışı.
3. Hafta Tutumlar ve iş memnuniyeti
4. Hafta Kişilik ve değerler
5. Hafta Duygular ve duygu durumular
6. Hafta İşyerinde motivasyon
7. Hafta İş kaynaklı stresle başa çıma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Örgütlerde grup süreçler; grup davranışı, takım çalışması
10. Hafta Kurumsal iletişim
11. Hafta Liderlik
12. Hafta Personel seçimi, personel seçme tekniklerinin değerlendirilmesi ve karar verme
13. Hafta Personel performansının değerlendirilmesi
14. Hafta Çatışma & müzakere
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

2

3

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

2

3

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

ÖÇ4

2

3

1

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

3

ÖÇ5

2

4

1

2

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

4

ÖÇ6

2

5

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

ÖÇ7

2

4

1

2

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

4