MBZ401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okullarda RPD Uygulamaları 1 MBZ401 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 84 - - - 200 312 5 10

Ders Sorumluları Doç. Dr. Aslıhan Erman Aslanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tibet, Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke, Öğr. Gör. Neslihan Salman, Öğr. Gör. Cemile Dur Öztürk
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin, PDR alanıyla ilgili olarak öğrendiklerinin okul ortamında uygulanmasıyla yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Okul öncesi, ilkokul, ortaokul veya liselerdeki eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal RPD etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması; çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Okul PDR hizmetlerine ilişkin mevzuatı kavrar. 2. Örnek okul PDR programlarını inceler. 3. Temel PDR bilgilerini kullanarak eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal PDR etkinliklerini planlar. 4. Temel PDR bilgilerini kullanarak, eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal PDR etkinliklerini uygular. 5. Öğrencilerin farklı alanlardaki gereksinimlerini ve özelliklerini belirleme yönelik bireyi tanıma tekniklerini uygulayarak sonuçlarını yorumlar. 6. Temel PDR bilgilerini kullanarak grup rehberliği etkinlikleri planlar. 7. Temel PDR bilgilerini kullanarak grup rehberliği etkinlikleri uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş ve planlama
2. Hafta Bilgilendirme ve planlama
3. Hafta Uygulama ve seminer
4. Hafta Uygulama ve seminer
5. Hafta Uygulama ve seminer
6. Hafta Uygulama ve seminer
7. Hafta Uygulama ve seminer
8. Hafta Uygulama ve seminer
9. Hafta Uygulama ve seminer
10. Hafta Uygulama ve seminer
11. Hafta Uygulama ve seminer
12. Hafta Uygulama ve seminer
13. Hafta Uygulama ve seminer
14. Hafta Uygulama ve seminer
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 100
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Efe, R., Maskan, A.K., Gönen, S. & Hevedanlı, M. (2009). “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması”, (Edt.Rıfat EFE) Ankara: Anı Yayıncılık. Coursebooks of MEB
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

4

1

1

1

1

3

1

1

1

3

3

2

1

1

2

ÖÇ3

5

1

1

1

1

4

2

2

1

4

4

3

1

1

3

ÖÇ4

5

1

1

1

1

4

2

2

1

5

4

3

1

1

4

ÖÇ5

5

1

1

1

1

4

2

2

1

5

4

4

1

1

5

ÖÇ6

5

1

1

1

1

4

2

2

1

4

4

3

1

1

3

ÖÇ7

5

1

1

1

1

4

2

2

1

5

4

3

1

1

4