MBS010


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitimde Proje Hazırlama MBS010 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı eğitimde proje hazırlama sürecinin öğretilmesi ve araştırma yapma, soru sorma, veri toplama, rapor yazma, sunum teknikleri vb. ilgili becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders, proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; alanyazın taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri konularını içermektedir. Eğitim alanında proje hazırlamak için temel bir giriş sağlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Proje hazırlamaya ilişkin kavramları açıklar. 2. Proje hazırlama basamaklarını açıklar. 3. Proje uygulamaları ile eğitim-öğretim süreci arasında ilişki kurar. 4. Eğitim-öğretimde uygulanan projelerle ilgili araştırma yapar. 5. Eğitim-öğretim sürecinde uygulanmak üzere bir proje önerisi hazırlar. 6. Eğitim-öğretim sürecinde hazırlanmış projeleri değerlendirir. 7. Proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, Dersin Tanıtımı, Proje Kavramı ve Proje Türleri
2. Hafta Eğitimde Proje Uygulamalarının Temel Dayanakları
3. Hafta Öğretim Programları ve Proje Tabanlı Öğrenme
4. Hafta Okullarda Proje Uygulamaları (TÜBİTAK, AB. vb)
5. Hafta Proje İçin Konu Seçimi ve Bilimsel Yöntem
6. Hafta Proje Konusuyla İlgili Alanyazın Taraması
7. Hafta Projenin Planlanması ve Yönetimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Projede Bilimsel Yöntemin Uygulanması
10. Hafta Proje Raporu Hazırlama ve Geliştirme
11. Hafta Proje Raporunu Sonuçlandırma
12. Hafta Proje Değerlendirme ve İyi Örneklerin İncelenmesi
13. Hafta Proje Sunumları; Poster ve Broşür Hazırlama Teknikleri
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Erdem, M. (2002). Proje Tabanlı Öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (22). • Büyüköztürk, S., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

4

2

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

2

4

ÖÇ2

4

4

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

4

4

2

1

1

3

1

1

2

3

1

1

1

1

2

ÖÇ4

4

4

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

4

4

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

ÖÇ6

4

4

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ7

4

4

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1