MBZ130


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretim Teknolojileri MBZ130 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
2 2 2 3

Ders Sorumluları Doç. Dr. Özden Demirkan
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Bu ders 2 saat teorik bir ders olarak eğitim fakültesi öğrencilerine okutulmaktadır. Eğitim Fakültelerinde öğretmenlik meslek bilgisi dersi olarak yer almaktadır.
Dersin Amacı Öğretim teknolojilerinin alan eğitimine entegrasyonu konusunda öğretmen adaylarını bilgi sahibi yapmak, öğretim teknolojilerinin ve materyallerin öğrenme ve öğretmedeki yeri ve önemi hakkında bilgi kazandırmak, öğretmen adaylarına öğretimde kullanabilecekleri materyalleri tanıtmak, bilgisayar destekli öğretim konusunda yöntem ve teknik bilgisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Program Geliştirme ve Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi, tarihçesi. Yaşantı Konisi. İletişim ve öğrenme, Görsel iletişimin özellikleri, Görsel okuryazarlık. Öğretim araç-gereçleri, seçimini etkileyen faktörler. Tasarım ilkeleri ve ögeleri. İşitsel ve görsel araçlar-materyaller. Dijital içerikler ve sunular, Gerçek deneyimler, simülasyonlar ve modeller. TV ile öğrenme, İnternetteki eğitsel ders videoları, Eğitsel ve Sosyal ağ siteleri, Etkileşimli değerlendirme araçları. Uzaktan Öğretim.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Alan eğitimine yönelik öğretim teknolojilerini tanıyabilir. Özel bir alanda teknolojik araçlardan yararlanabilme becerisi edinir. Bilgisayar yazılımlarını tanır ve değerlendirebilir. İnternetten eğitimsel amaçlı yararlanma yollarını tanımlayabilir. Materyal tasarlama ve geliştirme kavramlarını tanımlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Dersin Tanımı, Hedefleri, Temel Terimler
2. Hafta Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Program Geliştirme, Teknoloji ve Öğrenme, İletişim ve Öğrenme
3. Hafta Eğitim teknolojisi, Öğretim teknolojisi Eğitim Teknolojisinin Önemi, tarihçesi
4. Hafta Öğretim Araç-Gereçleri
5. Hafta Öğretim Materyallerinin Öğretimdeki Yeri ve Önemi
6. Hafta Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen Faktörler
7. Hafta Öğretim Materyalleri Tasarım İlkeleri Öğretim Materyalleri Tasarım Öğeleri
8. Hafta Dijital ortamda çeşitli sunum araçlarını tanıma; Emaze
9. Hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
10. Hafta Ders kapsamında ele alınan emaze e yönelik hazırlanmış ders materyallerinin incelenmesi
11. Hafta Sınıf içi etkileşimli değerlendirme araçlarını tanıma; Kahoot Etkileşimli tartışma araçlarını tanıma; Padlet
12. Hafta Ramazan Bayramı
13. Hafta Basit animasyon programlarını tanıma; Powtoon
14. Hafta Ders kapsamında ele alınan powtoona yönelik hazırlanmış ders materyallerinin incelenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Demirkan, Özden (2017). Dersinizde Kullanmak İstediğiniz Videoları Düzenlemeye Ne Dersiniz? Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1879 • Demirkan, Özden (2017). Dijital Ortamda Zihin Haritaları. Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1869 • Demirkan, Özden (2017). Animasyonlu Bir Sunum Hazırlamak Sizce Zor Mu? Powtoon İle Tanışmaya Ne Dersiniz? Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1840 • Demirkan, Özden (2017). Web Tabanlı Sunum Hazırlama Programı – Emaze. Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1754 • Demirkan, Özden (2016). Öğrenme Oyunları (Kahoot, Socrative, Plickers) Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1619 • Çilenti, Kamuran.(1979) Eğitim Teknolojisi. Ankara, Kadıoğlu Matbaası • Yalın, İbrahim.(2001) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yay.Dağ. • Alpan, B. Gülgün (2005) Görsel İletişim. YA-PA Yayıncılık • Ergin, Akif.(1995)Öğretim Teknolojisi İletişim. Ankara, Pegem yayıncılık • Alkan, Cevat.(1997)Eğitim Teknolojisi. Ankara, Anı Yayıncılık • Demirel, Özcan, Sadi Seferoğlu ve Esed Yağcı (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem A yayıncılık • Kaya, Zeki (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara, PegemA yayıncılık • Seferoğlu, Sadi (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara, PegemA yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi