MBZ300


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MBZ300 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi" dersi, öğretmen adaylarının eğitim sistemini örgütsel bir yapı olarak tanımalarını ve eğitim sisteminin yönetim sürecini kavramalarını amaçlayan bir derstir. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi kapsamında; Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitim sisteminin yasal dayanakları, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okulun örgüt özellikleri, eğitim programının, öğrenci işlerinin, iş gören işlerinin, destek ve bütçe işlerinin yönetimi gibi konuların incelenerek öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarına ve bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk Eğitim sisteminin yapısı; Türk Eğitim sisteminin düzenleyen temel yasalar; Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşra ve yurt dışı örgütü; Türk Eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri, sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretim ile ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Türk Eğitim Sistemini, bütünsel ve bölümleriyle tanımlar 2. Türk Eğitim Sisteminin örgüt ve yönetim yapısını açıklar 3. Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına çağdaş ve bilimsel çözüm önerileri sunar 4. Okul yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Toplumsal bir Kavram olarak Eğitim Hizmeti
3. Hafta Türk Eğitim Sisteminin Yapısı
4. Hafta Sistem Kuramları ve Eğitime Sistem Yaklaşımı
5. Hafta Örgüt ve Yönetim Kuramları
6. Hafta Modern Yönetim Kuramlari Ve Yeni Yaklaşimlar
7. Hafta Yönetim Süreçleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Okul Yöneticisinin Davranışı
10. Hafta Bir Örgüt Olarak Okul
11. Hafta Okulun Yönetimi
12. Hafta Okul-Çevre İlişkileri
13. Hafta Eğitim ve Öğretimde Etik
14. Hafta Öğretmen İşe Alım Süreci
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Sorumlusu tarafından hazırlanan Ders notları Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. (4. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi. Lunenberg, F.C., Ornstein, A.C. (2013) Eğitim Yönetimi, Nobel Akademik Yay. Dan.Tic.Ltd.Şti., Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

1

1

1

1

 

PY2

1

1

1

1

 

PY3

1

1

1

1

 

PY4

3

1

4

4

 

PY5

4

4

3

4

 

PY6

1

1

1

1

 

PY7

1

1

1

1

 

PY8

4

3

4

4

 

PY9

1

1

1

1

 

PY10

5

5

5

5

 

PY11

1

1

1

1

 

PY12

1

1

1

1

 

PY13

4

4

5

5

 

PY14

2

1

2

2

 

PY15

2

4

2

2

 

PY16

2

3

4

4

 

PY17

1

1

1

1

 

PY18

1

1

1

1

 

PY19

5

5

5

5

 

PY20

3

2

4

4

 

PY21

4

4

4

4

 

PY22

3

3

3

3