MBS021


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme MBS021 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Öğretmen adaylarının yetişkin eğitimi ve ilişkili kavramlara dair yaklaşım ve modelleri kavrayabilmesini; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalarını tanımasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Yetişkin eğitimini tanımlar ve yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramları bilir 2. Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimini kavrar 3. Yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modelleri bilir 4. Yetişkinler ve öğrenme ilişkisini analiz eder 5. Hayat boyu öğrenmenin amacını kavrar 6. Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalarını bilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı ve Amacının Anlatılması
2. Hafta Andragojinin Kökeni
3. Hafta Öğrenme Kuramları
4. Hafta Yetişkinlerde Öğrenme: Andragoji
5. Hafta Öğretme Kuramları
6. Hafta Öğrenmede Andragojik İşlem Modeli
7. Hafta Yetişkin Eğitiminde Motivasyon
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Pratikte Andragoji
10. Hafta Freire ve Yetişkin Eğitimi
11. Hafta Andragoji Üzerine Yeni Bakış Açıları
12. Hafta Andragojinin Geleceği
13. Hafta Türkiye’de Yetişkin Eğitimi
14. Hafta Türkiye’de Yetişkin Eğitimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Knowles, M. S. , Holton, E. F. ve Swanson, R. A. (2015). Yetişkin eğitimi. (Çev: O. Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları. Scales, P. (2015) Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim. (2. baskı), (çev. Ülkü Köymen), Palme Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi