MBS018


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğrenme Güçlüğü MBS018 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenme Güçlüğü’nün sebepleri, belirtileri ve eğitim ortamında ele alınmasına yönelik bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Öğrenme Güçlüğü’nün (ÖÖG) tüm boyutları ile ele alınmasını kapsayacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1.ÖÖG’ye yol açan biyolojik yapıları açıklar. 2.ÖÖG belirtilerini ve tanı ölçütlerini tanır. 3. ÖÖG alt tiplerini açıklar. 4. ÖÖG’nin yaş gruplarına göre değişimini açıklar. 5. ÖÖG olan bireyin akademik yaşantısını düzenler. 6. ÖÖG olan bireyin psikososyal ihtiyaçlarını açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yönteminin tanıtılması.
2. Hafta ÖÖG’ye Tarihsel Bakış
3. Hafta ÖÖG’nin Nörobiyolojisi
4. Hafta ÖÖG ve Bilgi İşleme Süreçleri
5. Hafta Yaşam Boyu ÖÖG
6. Hafta ÖÖG ve Eş Hastalanımlar
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta ÖÖG Tanılama Yöntemleri
9. Hafta ÖÖG Tedavi Yöntemleri
10. Hafta Okulda ÖÖG
11. Hafta Ailede ÖÖG
12. Hafta Sosyal Duygusal Dünyada ÖÖG
13. Hafta Eğitsel Stratejiler
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bender, W. N. (2019). Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve Eğitimleri. (Çev: H.Sarı). Ankara: Nobel Yay. Özmen, E.R. (2017). Öğrenme Güçlüğü Hakkında Temel Bilgiler ve Uygulamalar. Ankara: Eğiten Kitap.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi