MBS006


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitim Tarihi MBS006 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - - - 70 98 2 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Eğitim Tarihi adlı dersle tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar geçen sürede eğitim olgusunun ve kurumlarının felsefi ve toplumsal temelleri ile tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Eğitim Tarihi adlı ders, tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar geçen sürede eğitim etkinliğinin öğretilmesi ve kurumsal yapısının felsefi ve toplumsal temellerle tanıtılmasını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Eskiçağdan yakınçağa dünyada eğitim tarihinin gelişimini tanır. 2. Eskiçağdan yakınçağa eğitim kurumlarını listeler ve karşılaştırır. 3. Eğitim tarihine iz bırakmış olan kişileri tanır. 4. Eğitimin fikir dünyası ve toplumsal yapıyı birbiriyle ilişkilendirebilir. 5. Eğitimin geleceği hakkında değerlendirme yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı: Eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları
2. Hafta Antik dönemde eğitim (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma İmparatorluklarında)
3. Hafta Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim
4. Hafta Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim
5. Hafta Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim
6. Hafta Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim Milli/ ulus devletlerinin doğması ve milli eğitim sistemlerinin gelişmesi
9. Hafta Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim Milli/ ulus devletlerinin doğması ve milli eğitim sistemlerinin gelişmesi
10. Hafta Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim Milli/ ulus devletlerinin doğması ve milli eğitim sistemlerinin gelişmesi
11. Hafta Postmodern toplum tartışmaları ve eğitim
12. Hafta Postmodern toplum tartışmaları ve eğitim
13. Hafta İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri. Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler
14. Hafta Dersin kapanış Tartışması: Eğitimin geleceği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

-

2

-

5

2

-

-

1

-

-

-

-

5

-

-

1

2

-

5

1

5

1

ÖÇ 2

-

2

-

5

2

-

-

1

-

-

-

-

5

-

-

1

2

-

5

1

5

1

ÖÇ 3

-

5

-

5

2

-

-

1

-

-

-

-

5

-

-

1

2

-

5

1

5

1

ÖÇ 4

-

5

-

5

2

-

-

1

-

-

-

-

5

-

-

1

2

-

5

1

5

1

ÖÇ 5

-

3

-

5

2

-

-

4

-

-

-

-

5

-

-

1

2

-

5

1

5

1

 

1: Çok düşük;          2: Düşük;          3: Orta;          4: Yüksek;          5: Çok yüksek