GKS007


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi GKS007 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. İnsan hakları kavramını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. 2. Temel insan hakları ve insan hakları ile ilgili uluslararası belgeler, kuruluşları bilir. 3. Demokrasi ve insan hakları eğitiminin Türkiye’deki uygulamalarını bilir. 4. Demokrasi ve insan haklarının eğitiminin nasıl yapılabileceğini bilir. 5. Demokrasi ve insan haklarının eğitimindeki uygulamaların etkililiği hakkında değerlendirme yapabilir. 6. Demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı alışkanlık haline getirir. 7. Çevresindekileri demokrasi ve insan hakları konusunda bilinçlendirir. 8. İnsan haklarının güncel ve toplumsal alanlarına ilişkin değerlendirme yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta - Demokrasiyi tanımlamak - Demokrasinin oluşabilmesi için bazı şartlar
3. Hafta Demokrasi ve insan haklarının tarihsel gelişimi
4. Hafta Demokrasi ve insan haklarının tarihsel gelişimi
5. Hafta Demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları
6. Hafta - İnsan haklarında eşitlik ilkesi ve ayırımcılık yasağı - İnsan hakları ile ilgili uluslararası belgeler ve kuruluşlar
7. Hafta İnsan haklarını bazı emsaller kararlar üzerinden anlayabilmek
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim
10. Hafta - Aile ve demokrasi eğitimi - İnsan hakkı olarak eğitim
11. Hafta - Okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi - İlkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi
12. Hafta Ortaöğretim ve yükseköğretimde demokrasi eğitimi
13. Hafta Tartışma haftası: - Demokratik bir eğitim uyguladığını ileri süren okul modelleri - Demokratik okul ve sınıf ortamını, eğitim felsefi yaklaşımlarıyla betimleyebilir miyiz?
14. Hafta Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi