ELTC 403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çeviri ELTC 403 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 70 112 3 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Abdulvahit Çakır
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Fundamental theories and approaches in the science of translation; translating a variety of different genre of authentic texts into from English to Turkish and vice versa, error analysis and critical evaluation of the appropriateness of the various translations of the same text; evaluating the style, word selection, the role and importance of translation in language learning and teaching and cultural aspects of translation.
Dersin İçeriği Translation of a variety of texts from English to Turkish and from Turkish to English.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Upon completion of this course, students will be able to 1. identify different approaches to translation; 2. compare and explain the differences between the two languages 3. evaluate the effectiveness of various translated texts 4. identify and explain the decisions on determining the intended meaning 5. identify translation errors and provide corrections for errors
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to the course
2. Hafta Fundamentals of translation act; exercises
3. Hafta Translating academic texts and/or semi-academic texts
4. Hafta Translating academic texts and/or semi-academic texts
5. Hafta Translating newspaper and/or magazine articles
6. Hafta Translating essays
7. Hafta Translating essays
8. Hafta Midterm
9. Hafta Translating plays
10. Hafta Translating plays
11. Hafta Translating stories
12. Hafta Translating stories
13. Hafta Translating movie scripts
14. Hafta Revision
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Göktürk, A. (1986). Çeviri: Dillerin Dili. Can Matbaa: İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi