ELTC302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 ELTC302 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 - - - - 100 142 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı farklı program türlerini inceleyerek çocuklar için uygun program oluşturabilmek, Hikayeleri öğrenme amaçlı kullanarak dilbilgisi ve kelime öğretimi yapabilmek.Dört beceriyi,dilbilgisini,kelime bilgisini kullanarak ders planı hazırlayabilmek.
Dersin İçeriği Erken öğrenen gruplar (5-12 yaş) için farklı izlence türleri (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Şarkı ,oyun ,kes yapıştır etkinlikleri, çoklu zeka kuramı,hikaye anlatımı gibi yollarla ikinci dil öğretimi yöntemlerini etkili biçimde kullanır ÖÇ-2çeşitli konuları doğaçlama yaparak ve rol oynayarak canlandırma becerisi kazanır. ÖÇ-3Dersin sonunda öğrenciler sadece teorik bilgi değil aynı zamanda teorinin gerek malzeme uyarlama, geliştirme ve desenleme gerekse ünite yazarak programlar oluşturulması yoluyla uygulamaya dökebileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Hikaye anlatımı
3. Hafta Çocuklarda hikaye kullanımı
4. Hafta Hikaye seçimi
5. Hafta Uygun materyal hazırlama ve örnek demo
6. Hafta Öğrenci sunuları
7. Hafta Öğrenci sunuları
8. Hafta Öğrenci sunuları
9. Hafta Dilbilgisi, kelime ve dört beceriyi kullanarak ders planı hazırlama
10. Hafta Dilbilgisi, kelime ve dört beceriyi kullanarak ders planı hazırlama
11. Hafta Örnek sunu
12. Hafta Öğrenci sunuları
13. Hafta Öğrenci sunuları
14. Hafta Öğrenci sunuları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Andrew Wright (2004)Storytelling with Children.Oxford:OUPhillips, S. (1993). Young Learners. Phillips, S. (1999). Drama with children. OUP:Oxford Reilly, V. and Ward, S.M.. (2000). Very Young Learners. OUP: Oxford Aydan Ersöz(2004) "Teaching English to Young Learners"
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

2

2

3

PY2

1

1

1

PY3

2

2

2

PY4

1

1

1

PY5

2

2

3

PY6

2

3

3

PY7

3

3

2

PY8

3

3

2

PY9

2

3

2

PY10

2

2

3

PY11

1

2

2

PY12

2

3

3

PY13

3

4

4

PY14

2

3

3

PY15

5

4

4

PY16

2

2

2

PY17

5

4

4

PY18

2

2

2

PY19

2

2

2

PY20

3

3

3

PY21

3

2

2

PY22

1

2

2

PY23

1

1

1

PY24

2

1

2

PY25

2

1

2

PY26

2

3

2

PY27

3

3

3

PY28

3

3

3

PY29

3

3

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla