HUK 577


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Usul Hukukunda Kanun Yolları HUK 577 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Seydi Kaymaz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan ve uygulamada da önemli bir yeri olan kanun yollarının usul ve ilkelerinin öğrencilere aktarılması.
Dersin İçeriği Olağan ve olağanüstü kanun yolları ve buna ilişkin mahkeme kararları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Türk Ceza Hukukunda yer alan kanun yollarına ilişkin kavramların öğrenilmesi 2) Kanun yollarına ilişkin mülga ve yürürlükteki kanunun farklılıklarının açıklanabilmesi 3) İstinaf ve temyiz usullerinin farklarını akademik metinlerde açıklayabilme 4) Olağan ve olağanüstü kanun yollarının meslek hayatında düzgünce kullanılabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türk Ceza Muhakemesi Kanunundaki kanun yollarının açıklanması ve giriş
2. Hafta Kanun Yollarına Başvuru Hakkı
3. Hafta İtiraz Kanun Yolu
4. Hafta İstinaf Başvurusu 1
5. Hafta İstinaf Başvurusu 2
6. Hafta Temyiz Başvurusu 1
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Temyiz Başvurusu 2
9. Hafta Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
10. Hafta Kanun Yararına Bozma
11. Hafta Yargılamanın Yenilenmesi 1
12. Hafta Yargılamanın Yenilenmesi 2
13. Hafta Genel Tekrar
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 3

 

 

 4

 

 

 3

 

 3

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 3

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 5

 3

 

 

 

 

 

 

 4

 

 5

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 5