HUK 540


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİ HUK 540 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14X3 42 3 7.5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Fulya KORKMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası ceza mahkemesinin tarihsel gelişiminin öğrenilmesi; uluslararası ceza mahkemesinin yapısı, yargı yetkisi, uluslararası ceza hukukun genel prensipleri ve uluslararası suçlar konuları üzerinde tartışmak
Dersin İçeriği Ders kapsamında uluslararası ceza mahkemeleri işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Ad hoc mahkemelerin ceza hukukunun genel prensipleri yönünden irdelenmesi, uluslararası ceza mahkemesi ve mahkemenin yargı yetkisine giren suçlar yönünden yorum yapma ve tartışma yetkinliğinin kazandırılması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, Ders İçeriğinin Açıklanması
2. Hafta Giriş
3. Hafta Nürnberg Askeri Ceza Mahkemesi
4. Hafta Tokyo Askeri Ceza Mahkemesi
5. Hafta Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi
6. Hafta Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi
7. Hafta Roma Statüsüne İlişkin Genel Açıklamalar, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurumsal Yapısı ve Yargı Yetkisi
8. Hafta Zaman Bakımından Yetki, Kişi Bakımından Yetki, Madde Bakımından Yetki
9. Hafta Yargı Yetkisinin Kullanılması
10. Hafta Soykırım
11. Hafta İnsanlığa Karşı Suçlar
12. Hafta Savaş Suçları
13. Hafta Saldırı Suçları
14. Hafta Tartışma-Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Uluslararası ceza hukuku alanındaki tüm kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ2

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ3

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ4

5

5

 

2

  

3

    

1