HUK540


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SUÇ GENEL TEORİSİ HUK540 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
14x3 80 60 183 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Fulya KORKMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin Ön Koşulu Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Suç teorisi konusunda yorum ve muhakeme yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi Konuya ilişkin yargı kararlarının değerlendirilmesi
Dersin Amacı Suç genel teorisine ilişkin kurum ve kavramların tartışılması
Dersin İçeriği Ders kapsamında fail, hukuki konu, mağdur, maddi konu, suçun unsurları, hata, teşebbüs, iştirak, suçların içtimaı gibi suç genel teorisine ilişkin kurum ve kavramlar işlenmektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta TANIŞMA/DERS İÇERİĞİNİN AÇIKLANMASI
2. Hafta SUÇ TEORİSİNE GİRİŞ CEZA HUKUKU SİSTEMLERİ
3. Hafta FAİL/HUKUKİ KONU/MADDİ KONU/MAĞDUR KAVRAMLARI
4. Hafta SUÇUN UNSURLARI: SUÇUN UNSURLARINA İLİŞKİN AYRIMLAR SUÇUN ÖNŞARTLARI
5. Hafta MADDİ UNSUR: DAVRANIŞ: HAREKET, İHMAL, DAVRANIŞA GÖRE SUÇLARIN AYRIMI SONUÇ: DOĞALCI ANLAYIŞ, HUKUKİ ANLAYIŞ, SONUCA GÖRE SUÇLARIN AYRIMI NEDENSELLİK BAĞI: NEDENSELLİK SORUNU, NEDENSELLİK BAĞINA İLİŞKİN FARKLI ANLAYIŞLAR
6. Hafta MANEVİ UNSUR: KUSURLULUĞUN ESASI, KAST, KASTIN UNSURLARI/ÇEŞİTLERİ)
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta MANEVİ UNSUR: TAKSİR, TAKSİRİN UNSURLARI/ÇEŞİTLERİ
9. Hafta HATA: GENEL OLARAK HATA, HATANIN ETKİSİ, KURAL ÜZERİNDEKİ HATA, FİİL ÜZERİNDE HATA, SÖZDE SUÇ, SAPMA
10. Hafta TEŞEBBÜS: TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASI SORUNU, TEŞEBBÜSÜN UNSURLARI, İŞLENEMEZ SUÇ, GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
11. Hafta İŞTİRAK: İŞTİRAKIN ESASI, UNSURLARI, TÜRLERİ
12. Hafta SUÇLARIN İÇTİMAI: BİLEŞİK SUÇ, ZİNCİRLEME SUÇ, FİKRİ İÇTİMA
13. Hafta TARTIŞMA-DEĞERLENDİRME
14. Hafta TARTIŞMA-DEĞERLENDİRME
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Nevzat Toroslu/Haluk Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi Zeki Hafızoğulları/Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi