HUK 520


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Feminist Hukuk Teorisi HUK 520 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14x3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi F. Süzgün ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması amacıyla hukuk alanında zaman zaman farklı düzenlemeler yürürlüğe koyulmakta, değiştirilmekte ya da yürürlükten kaldırılmaktadır. Ancak bu reformlar cinsiyetler bağlamında ideal bir düzene ulaşmamız açısından yetersiz kalmaktadır. Ayrıca bu düzenlemelerle ortaya çıkan sonuçlar ile amaçlananlar da her zaman birbirlerine paralel olmamaktadır. Bu durum ise yapılan değişikliklere ilişkin olarak bir eksiklik ya da hata olabileceği ihtimalini akıllara getirmektedir. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiş hukuki reformlarda eksik/hatalı olan noktaların nasıl düzeltileceğine ve henüz gerçekleştirilmemiş olan reformların ne şekilde yapılması gerektiğine yönelik konular önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, cinsiyetler açısından ideal bir hukuk düzenine nasıl ulaşılabileceğine ilişkin sorular bu ders kapsamında cevaplandırılmaya çalışılacaktır.
Dersin İçeriği Eşitlik, ayrımcılık yasağı, pozitif ayrımcılık, feminist teoriler, mahkemelerde ve yasalarda cinsiyetçilik sorunu, kadına karşı ev içi şiddet, cinsel suçlar vb. hukuki konular ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler ile sanat ve edebiyatta feminist teori sosyo-legal yaklaşımla ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) I. Genel olarak feminizm/feminist teoriler hakkında bilgi sahibi olması, II. Feminist hukuk teorisinin ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olması, III. Feminist hukuk teorisinin amaçları ve sorunları hakkında bilgi sahibi olması, IV. Farklı feminist hukuk yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olması V. Hukuki düzenlemeleri feminist perspektiften değerlendirebilmesi,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Feminizm ne değildir?
2. Hafta Feminizmin doğuşu
3. Hafta Feminist Hukuk Teorisine giriş
4. Hafta Feminist Hukuk Teorisi okulları 1
5. Hafta Feminist Hukuk Teorisi okulları 2
6. Hafta Metodoloji ve sosyal bilimlerde metodoloji
7. Hafta Feminist metodoloji
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Feminist Hukuk Teorisinde Metodoloji
10. Hafta İlk derece mahkeme kararları üzerinden metodoloji çalışmaları
11. Hafta Yüksek mahkeme kararlarında metodoloji çalışmaları
12. Hafta Kadın suçluluğu
13. Hafta Feminist avukatlık
14. Hafta Genel Tekrar ve Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Erika Kay Srebnicki, A Feminist Analysis of the Female Identity in 'Little Red Riding Hood' , Vrije Universiteit Amsterdam. Dr. Nazlı Hilal Demir, "Yedi Temel İyi ve Kötünün Birlikteliği: John Finnis", AkdHFD, Aralık 2020. Theodore Zeldin, İnsanlığın Mahrem Tarihi. Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm- Madan Sarup *Dersin yürütülüşüne bağlı olarak her dönem öğrencilerle ayrıca okuma metinleri ve sinema filmleri paylaşılacaktır. Öğrencilerden ile izlenen filmler ve okunan metinler üzerinden tartışma yapması beklenmektedir.
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Matrisi

 

 

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ 12

PQ 13

 

O1

3

 

3

 

5

 

3

 

3

 

5

 

3

 

O2

 

5

 

3

 

3

 

5

 

3

 

3

 

 

O3

3

 

3

 

5

 

3

 

3

 

5

 

3

 

O4

 

5

 

3

 

3

 

5

 

3

 

3

 

 

O5

3

 

3

3

5

3

3

 

 

 

5

 

3