HUK 563


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İdarenin Sorumluluğu HUK 563 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İdarenin Sorumluluğu ve türlerinin anlaşılması ve meslek hayatında kullanımı
Dersin İçeriği İdarenin sorumluluğu kavramının farklı ilkeler üzerinden idare hukuku temelinde anlatılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İdarenin Sorumluluğu kavramının bilinmesi ve özelliklerinin anlaşılması İdarenin Sorumluluğuna hakim olan ilkelerin öğrenilmesi Meslek hayatında karşılaşılacak idarenin sorumluluğu uyuşmazlıklarına çözüm getirilebilmesi İdarenin Sorumluluğu kavramı ve içeriğinin akademik yazınlarda düzgünce kullanılması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İdarenin Sorumluluğu Kavramına Genel Giriş
2. Hafta İdarenin İdari Sorumluluğu ve Türleri
3. Hafta Kusur Sorumluluğu ve Hizmet Kusuru Kavramı
4. Hafta Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusur Ayrımı
5. Hafta Memurların Kişisel Sorumluluğu
6. Hafta Kusursuz Sorumluluk Halleri
7. Hafta Risk İlkesi
8. Hafta Kamu Külfetlerine Eşit Şekilde Katlanma İlkesi
9. Hafta Sorumluluğu Kaldıran ve Azaltan Durumlar – Zorlayıcı Nedenler
10. Hafta Sorumluluğu Kaldıran ve Azaltan Durumlar – Beklenmeyen Durumlar
11. Hafta Sorumluluğu Kaldıran ve Azaltan Durumlar – Zarar Görenin veya Üçüncü Kişinin Kusurlu Davranışı
12. Hafta Zararın Tazmini ve Buna İlişkin İlkeler
13. Hafta Yasama ve Yargı Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluk
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Gerekliliği, Ankara 2020, 640 sayfa, Yetkin Yayınları, (Bayram Keskin ile birlikte). İdare Hukuku, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 23. Baskı, Ankara Nisan 2021, 562 sayfa, Themis, Seçkin/Hukuk No: 2465, (Ümit Kaymak ile birlikte). İdarî Yargılama Hukuku, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 16. Baskı, Ankara Mart 2021, 335 sayfa, Themis, Seçkin Hukuk No:2685, (Ümit Kaymak ve İsmail Ercan ile birlikte).
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 

 4

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 5

 4

 

 

 

 

 

 

 5

 

ÖÇ4

 

 

 

 3

 

 

 5

 

 4