HUK531


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seminer HUK531 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 0 15

Ders Sorumluları Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamu Hukuku alanında literatür araştırması ile konu hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek ve bu bilgilerin bir seminer haline getirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Yüksek lisans eğitim sürecinde işlenen konu ve sorunların bir öğretim elemanının denetiminde daha detaylı olarak çalışılması ve kaynak araştırılarak bir seminer çalışması bu dersin içeriğidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İncelenen konu ile ilgili teorik ve güncel çalışmaları kapsayan bir literatür çalışması yapabilme, 2- Kamu hukuku ile ilgili olarak doktrinsel bilgileri değerlendirebilme, 3- Güncel hukuki yaklaşım ve araştırmaları eleştirel değerlendirebilme, 4- Mesleki etik ilkeleri kavrayabilme 5- Bir araştırma önerisi raporu hazırlayabilme ve sunabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Seminer konularının belirlenmesi
2. Hafta Kaynak için ön çalışmasının yapılması
3. Hafta Kaynakların toplanması
4. Hafta Toplanan kaynaklarla çalışma yapılması
5. Hafta Toplanan kaynaklarla çalışma yapılması
6. Hafta Toplanan kaynaklarla çalışma yapılması
7. Hafta Toplanan kaynaklarla çalışma yapılması
8. Hafta Seminer ödevinin hazırlanması
9. Hafta Seminer ödevinin hazırlanması
10. Hafta Seminer ödevinin hazırlanması
11. Hafta Sunum
12. Hafta Sunum
13. Hafta Sunum
14. Hafta Sunum
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 50
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Seçilen konu ile ilgili tüm literatür
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

4

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

4

4

5

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ5

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5