HUK 527


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İdarenin Yargı Dışı Denetim Yolları HUK 527 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14X3 42 3 7.5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı idarenin yargı dışı denetim yolları hakkında araştırmalar yapmak
Dersin İçeriği İdare hukuku bağlamında yargı dışı denetim yolları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ombusman, sayıştay gibi kurumların incelenmesi, bu kapsamda sunumlar yapılması, tartışma yetkinliğinin kazanımı.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta hiyerarşik denetim
2. Hafta idari vesayet denetimi
3. Hafta sayıştay
4. Hafta Devlet Denetleme Kurulu
5. Hafta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
6. Hafta Kamu Denetçiliği Kurumu
7. Hafta Kamu Denetçiliği Kurumu Tarihçesi
8. Hafta Sınav
9. Hafta Kamu Denetçiliği Kurumu Madde 1 iyi idare ilkesi
10. Hafta Kamu Denetçiliği Kurumu Madde 1 iyi idare ilkesi
11. Hafta Kamu Denetçiliği Kurumu Madde 17 Başvuru usulü
12. Hafta Kamu Denetçiliği Kurumu Madde 17 Başvuru usulü
13. Hafta Kamu Denetçiliği Kurumu Madde 17 Başvuru usulü
14. Hafta sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tüm Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ2

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ3

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ4

5

5

 

2

  

3

    

1