HUK522


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kamu İhaleleri ve Kamu İhale Sözleşmeleri HUK522 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 x 3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Ali Akyıldız
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamunun mal ve hizmet alımı ile, kamu mallarının kiraya verilmesi ya da satımı usullerinin(sözleşme aşaması dahil) yasal rejimin öğretilmesi
Dersin İçeriği Kamu İhale Kanunu- Devlet İhale Kanunu ve Kamu Sözleşmeleri Kanunu
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Genel-Özel İdari usuller ve ihale kanunlarının genel işlevini belirleme 2. Mevcut ihale usullerinin düzenlenişi ve kapsamlarını belirleme 3. Başlıca ihale usulleri- Genel usuller ve istisnaları sistemini kavrama 4. İhale uyuşmazlıklarının çözümü- İdari ve yargısal aşamaları kavrama 5. İhale sözleşmelerinin hukuksal çerçevesini kavrama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İdari usul kavramı ve ihale kanunlarının hukuksal niteliği
2. Hafta Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunun kapsamı ve genel çerçevesi
3. Hafta İhale kanunlarında yer alan temel kavramlar, ilkeler ve hukuksal önemleri
4. Hafta İhale sürecinin başlaması, ihale işlem dosyası ve ihalelerin ilan edilmesi
5. Hafta Başlıca ihale usulleri: açık ihale ve belli istekliler arasında ihale
6. Hafta Pazarlık usulü ve uygulanma şartları
7. Hafta İhalelerin sonuçlandırılması ve sözleşmeye bağlanması, teminatlar konusu
8. Hafta Aşırı düşük teklif ve ihalelerden yasaklama kararı
9. Hafta İhalelere karşı idari ve yargısal başvurular
10. Hafta Kamu İhale Kurumu
11. Hafta Kamu ihale sözleşmeleri - Genel çerçeve
12. Hafta Sözleşmenin sona ermesi - Teminatlar ve ihaleden yasaklama kararları
13. Hafta Sözleşmelerde değişiklik yapılması
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Eserlerde (idare hukuku) ilgili bölümler, monografiler, makaleler, Kamu İhale Kurumu Kararları ve ihalelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin Yargı Kararları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları Matrisi

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ 12

PQ 13

O1

4

  5

3

 

 

 

 

 

4

 

4

 

3

O2

 

5

 

3

4

 

 

 

 

5

 

 

 

O3

4

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

O4

 

 

 

 

5

5

 

 

4

 

 

 

 

O5

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

5