HUK576


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Muhakemesinde Gizli Koruma Tedbirleri HUK576 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin Ön Koşulu Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı koruma tedbirleri ve bu arada 5271 sayılı CMK ile kabul edilip gizli olarak karar alınan ve uygulanan koruma tedbirleri hakkında geniş teorik bilgi vermek ve bu konuda Yüksek Mahkemelerin uygulamalarını öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Koruma tedbirleri hakkında genel bilgiler
2. Hafta Gizli koruma tedbirlerinin ortak özellikleri
3. Hafta Telekomünikasyon yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri hakkında genel bilgiler
4. Hafta Telekomünikasyon yapılan iletişimin dinlenmesi
5. Hafta Telekomünikasyon yapılan iletişimin kaydedilmesi
6. Hafta Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi
7. Hafta Mobil telefonun yerinin tespiti
8. Hafta Vize
9. Hafta Telekomünikasyon yapılan iletişimin tespit edilmesi
10. Hafta Gizli soruşturmacı tayin edilmesi
11. Hafta Teknik araçlarla izleme tedbiri
12. Hafta Gizli koruma tedbirlerinin uygulanabileceği katalog suçların değerlendirilmesi
13. Hafta Gizli koruma tedbirlerinin uygulanması sonucu elde edilen tesadüfi delillerin değerlendirilmesi
14. Hafta Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi