TUR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ II TUR102 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin, ortaöğretimdeki eksikliklerinin giderilmesi, ana dili bilincinin kazandırılması, dil- düşünce bağlantısı açısından Türkçeyi hem yazılı hem sözlü anlatımda doğru, iyi ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Cümlenin unsurlarını kavrar. Yazılı kompozisyon türlerini tanır. Edebiyat ve düşünce eserlerini inceleyebilir ve bu eserler üzerinde retorik uygulamalar yapabilir. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kuralları bilir ve uygular. Dil yanlışlarını fark ederek düzeltir. Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak en güzel biçimde anlatır. Düşünme çeşitlerini (bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme) bilir ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Cümle bilgisi: Kelime grupları, cümle ve cümleyi meydana getiren unsurlar.
2. Hafta Cümle türleri.
3. Hafta Cümle çözümlemeleri, cümle inceleme örnekleri.
4. Hafta Kompozisyon: Kompozisyonda konu, düşünce ve ana düşünce.
5. Hafta Tema, hayal, paragraf.
6. Hafta Anlatım biçimleri.
7. Hafta Resmî (formal) yazılar: Tutanak, karar, rapor, iş mektupları , öz geçmiş.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yaratıcı, kurgusal yazılar. Düşünce ve bilgi aktaran yazılar.
10. Hafta Dil yanlışları: Yazım ve noktalama işaretleri yanlışları.
11. Hafta Dil yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar.
12. Hafta Sözlü anlatım türleri (hazırlıklı grup konuşmaları) : Açık oturum, sempozyum (bilgi şöleni), panel, forum, kolokyum.
13. Hafta Sözlü anlatım türleri (hazırlıklı bireysel konuşmalar) : Konferans ve söylev.
14. Hafta Bilimsel araştırmalar ve sunum teknikleri.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ali Yakıcı- Mustafa Yücel- Mehmet Doğan- V. Savaş Yelok, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2017. Ali Yakıcı- Mustafa Yücel- Mehmet Doğan- V. Savaş Yelok, Turkish Language and Writing Skill for Universities, Yargı Publishing House, Ankara, 2017.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

PQ14

PQ15

PQ16

PQ17

LO1

               

5

 

LO2

                 

LO3

                 

LO4

                 

LO5

                 

LO6

           

5

     

LO7

                 

* Contribution Level : 1 Very low    2 Low     3 Medium     4 High      5 Very High