MYP124


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
VERİTABANI I MYP124 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 42 28 35 128 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇİNİCİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Öğretim ders anlatım, soru-cevap, seminerler, lab uygulamalarından ve pratik çalışmalardan ve örnek olay (veri tabanı tasarımları) incelemelerinden oluşmaktadır. Pratik çalışmalar gruplar halinde veya bireysel olarak yapılır. Bu etkinliklere katılmak zorunludur.
Dersin Amacı Veritabanı ihtiyaç analizi yapmak, kavramsal/fiziksel tasarım yapmak, oluşturmak, sorgulama yapmak, veritabanı yönetimsel fonksiyonlarını kullanmak yeterlilikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği Dersin içeriği: • Veritabanı yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları, • Veritabanı tasarımına yönelik veri modellerinin tasarımını, • Sorgu işleme ve eniyileme konularını, • Veritabanı sistem mimarileri vb. konuların kavrama ve uygulama düzeyinde gereken becerileri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin: ÖÇ.1: Kavramsal ve fiziksel düzeyde veritabanı tasarlamak; ÖÇ.2: İleri-tersine mühendislik; ÖÇ.3: Temel veritabanı varlıklarını ve bu varlıklar arasındaki ilişkileri kavramak; ÖÇ.4: Veritabanını oluşturmak-silmek; ÖÇ.5: Veritabanında temel ve ileri düzey sorgulama yapmak; ÖÇ.6: Veritabanında temel veri işlemleri yapmak; konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Veritabanı Kavramına ve Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
2. Hafta İlişkisel Veritabanı Tasarımı ve Geliştirmesi (Analiz, Kavramsal, Mantıksal ve Fiziksel Tasarım)
3. Hafta ER ve UML ile Varlık-İlişki Modelleme (Kavramsal Tasarım) ve İlgili Araçlar
4. Hafta Temel veritabanı varlıkları ve bütünlük kısıtlamaları
5. Hafta Kavramsal veritabanı tasarımını fiziksel veritabanı tasarımına dönüştürme
6. Hafta Fiziksel veritabanı tasarımı (tabloları oluşturmak ve özelliklerini belirlemek)
7. Hafta SQL: Temel Veri Sorgulama, İşleme, Güncelleme ve Uygulamaları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta SQL: Çok Düzeyli, İç İçe Veri Sorgulama, Sorgu İyileştirme, Fonksiyonlar ve Kullanımı
10. Hafta Veri Tanımlama Dili (DDL) / Veri İşleme Dili (DML)
11. Hafta Tablo yapısını düzenleme
12. Hafta İleri/tersine mühendislik
13. Hafta İleri düzey SQL işlemleri ve toplu veri aktarımı
14. Hafta PL/SQL: Gömülü Yordama Giriş, Yordam, İşlev ve Paketlerin Tanımlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN (2000). Veritabanı Sistemleri. Akademi & Türkiye Bilişim Vakfı. 2. Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe (2016). Fundamentals of Database Systems. Pearson Higher Education. 7th Global Edition.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PÇ.1

PÇ.2

PÇ.3

PÇ.4

PÇ.5

PÇ.6

PÇ.7

PÇ.8

PÇ.9

PÇ.10

PÇ.11

ÖÇ.1

4

5

5

5

 

2

2

 

 

 

 

ÖÇ.2

5

5

5

5

3

 

3

 

 

2

 

ÖÇ.3

5

5

5

5

 

4

2

 

 

 

3

ÖÇ.4

5

 

5

5

2

3

3

 

3

 

 

ÖÇ.5

5

5

5

5

4

 

3

 

 

 

 

ÖÇ.6

5

5

5

5

 

3

3

 

 

2