MYP202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İnsan Bilgisayar Etkileşimi MYP202 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
3 0 3 3 5

Ders Sorumluları Dr. Buket TAŞKIN ALKAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İnsan bilgisayar etkileşimine dair kavramlar öğretilerek, etkileşim süreci ile ilgili kuram ve ilkeler, ara yüz tasarımı, kullanılabilirlik kavramı ve kullanılabilirlik testleri, insan bilgisayar etkileşiminde etik konularında temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriği İnsan bilgisayar etkileşimi çalışma alanları, bilişsel bilimler, psikoloji, ergonomi, ara yüz ve çoklu ortam tasarımı, kullanılabilirlik ilkeleri ve testleri, insan bilgisayar etkileşimi açısından etik kavramı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İnsan bilgisayar etkileşiminin temel kavramlarını bilir. 2. Tasarım yaklaşımlarını ve ilkelerini bilir. 3. Kullanılabilirlik ilkelerine hakimdir. 4. Kullanılabilirlik testlerinin çeşitlerini bilir ve planlar. 5. Biyometrik veri toplama hakkında bilgi sahibidir. 6. İnsan bilgisayar etkileşimi açısından etik bir bakış açısı geliştirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnsan bilgisayar etkileşiminin temelleri
2. Hafta İnsan bilgisayar etkileşiminde teori ve yaklaşımlar
3. Hafta Bilgiyi işleme modeli ve zihinsel modeller
4. Hafta İnsan bilgisayar etkileşiminin psikolojik boyutu
5. Hafta Çoklu ortam ve ara yüz tasarımı
6. Hafta Gestalt ve Mayer Tasarım İlkeleri
7. Hafta Erişilebilirlik
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ergonomi (antomopetri ve tasarım)
10. Hafta İnteraktif sistemler ve kullanılabilirlik ilkeleri
11. Hafta Kullanıcı temelli testler ve Uzman-Sezgisel temelli kullanılabilirlik testleri
12. Hafta Göz İzleme Sistemi ve Yenilikçi Teknolojiler ile Biyometrik Veri Toplama
13. Hafta 3 boyutlu kullanıcı ara yüzleri, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları
14. Hafta İnsan bilgisayar etkileşiminde etik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ben Shneiderman, Catherine Plaisant, Maxine Cohen, Steven Jacobs, 2009, Designing the User Interface: Strategies for Effective HumanComputer Interaction (5th Edition), Addison Wesley 2. CArrol, 2003. HCI Models, Theories, and Frameworks: Toward a Multidisciplinary Science .San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc. Raskin, J. (200). The humane interface: new directions for designing interactive system: Newyork, USA: ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co. 3. Kerem Rızvanoğlu. 2009. Herkes İçin Web Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım. Punto Yayınları. 4. Kürşat Çağıltay. 2018. Teoriden Pratiğe İnsan – Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği. Seçkin Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi