MYI230


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilişim Hukuku MYI230 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilişim hukuku dersinde, bilişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği hukuki sorunların ortaya konulması ve bu sorunlara yönelik somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yolla, öğrenciler, kişisel verilerin korunması, internet yayıncılığı yoluyla işlenen suçlar ve bunlarla mücadele, elektronik ve mesafeli sözleşmeler, internette erişim engelleme ve yasal düzenlemeler, e-devlet, e-ticaret hakkında bilgi edinmektedirler.
Dersin İçeriği Son yıllarda gözde bilim alanı tartışmasız bilişim teknolojileridir. Bu alandaki hızlı gelişme, hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu alandaki başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu bu dersin konularını oluşturacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bilişim Hukukuna ilişkin temel hukuk kavramlarına ilişkin bilgi sahibi olma. 2. Bilişim teknolojisinin gelişimine paralel ortaya çıkan hukuku belirsizlik ve boşlukları tespit edebilme. 3. E-Devlet olanak ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma ve bunlardan yararlanma. 4. Kişisel verilerin izinsiz toplanması, kullanılması ve başkasına verilmesi gibi durumlarda idari ve hukuki başvuru yollarını kullanabilme. Bilişim teknolojileri kullanılarak özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarının ihlaline karşı hukuki çözüm geliştirme becerileri.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hukukun tanımı, işlevi ve temel hukuk kavramlarının anlatılması.
2. Hafta Ceza hukukuna ilişkin cezaların kanuniliği gibi temel ilkeler, suç tipleri ve suç ve cezaların analiz yöntemleri.
3. Hafta Kişinin dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği ve korunması.
4. Hafta Kişisel verilerin korunması.
5. Hafta Bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemeye yönelik düzenlemeler.
6. Hafta Bilişim suçları.
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta İnternet yayıncılığında hukuki ve cezai sorumluluk.
9. Hafta İnternet yoluyla işlenen suçlar ve bunlarla mücadeleye yönelik düzenlemeler.
10. Hafta Ceza muhakemesinde elektronik delil.
11. Hafta Uygulamada ortaya çıkan bazı hukuki sorunlar ve bunların çözümüne yönelik öneriler.
12. Hafta Elektronik imza.
13. Hafta E-Devlet düzenleme ve uygulamaları.
14. Hafta Elektronik ticaret, elektronik ticarette tüketicinin korunması.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bilişim Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3655, Editör: Gökhan Güneysu, 2019, Eskişehir.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ4

  

 

 

 

 

 

 

 

5