MYP250


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ALGORİTMA MYP250 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 28 36 120 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Buket TAŞKIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, algoritma ve programlamanın kavramsal temellerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırarak daha sonra öğrenilecek bilgisayar programcılığı programı eğitim konuları için bir altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste algoritmayla ilgili temel kavramlar; sayı sistemleri; algoritma gösterim yöntemleri ve algoritmaların sınıflandırılması; algoritma tasarımı; algoritma analizi; algoritmaların kullandığı verilerin bilgisayar ortamında etkin olarak saklanmasına ve işlenmesine olanak tanıyan temel veri yapılarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Algoritmayla ilgili temel kavramları açıklar. 2. Algoritma Gösterim Yöntemlerini bilir ve Algoritmaların Sınıflandırılmasını yapar. 3. Sayı Sistemlerini açıklar. 4. Veri Yapılarıyla ilgili temel kavramları açıklar. 5. Diziler, Bağlı Listeler, Kuyruklar ve Yığınları açıklar. 6. Algoritma Tasarımıyla ilgili temel kavramlarını açıklar. 7. Algoritma Tasarlama Tekniklerini açıklar. 8. Algoritma Analizi yapabilir. 9. Arama ve Sıralama Algoritmalarını açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders hakkında bilgilendirme
2. Hafta Algoritmayla ilgili temel kavramlar
3. Hafta Algoritma Gösterim Yöntemleri ve Algoritmaların Sınıflandırılması
4. Hafta Sayı Sistemleri
5. Hafta Veri Yapılarıyla ilgili temel kavramlar
6. Hafta Diziler
7. Hafta Vize Sınavı Odaklı Özet
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Çok boyutlu diziler
10. Hafta Bağlı Listeler, Kuyruklar ve Yığınlar
11. Hafta Algoritma Tasarlama Teknikleri
12. Hafta Flowchart Uygulamaları
13. Hafta Flowchart Uygulamaları
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) Ara Sınav %20 / Final %20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 01. Burcu YILMAZEL, B., GÜNDÜZ, S.Yılmaz ve UYSAL, A.K (2016). Algoritmalar ve Programlama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, ISBN :978-975-06-2060-7. 02. Cormen, T., Leiserson, C.E. & Stein Clifford. (2009). Introduction to Algorithms, 3rd.Ed. Cambridge, London: The MIT Press. 03. Skiena, Steven S. (2010). The Algorithm Design Manual, Second Edition. London: Springer-Verlag London Limited, DOI: 10.1007/978-1-84800-070-4.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

3

5

4

5

 

 

5

 

 

3

 

ÖÇ2

3

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ5

3

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ6

3

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ8

4

5

4

4

 

 

5

 

 

3

 

ÖÇ9

3

 

 

4

 

 

5