MYP162


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
WEB TASARIMININ TEMELLERİ MYP162 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 28 41 125 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Nevzat ÜNALAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin Amacı; WEB tasarımın temellerini kavramalarını sağlamak, Temel web tasarımı, temel web tasarım ilkeleri, sayfa düzenlemesi, içeriğin yönetimi, renk, grafik, site yönetimi, gibi konular ele almak, WEB projesi için HTML, CSS ve Javascript işlemlerini yapma yeterliklerini kazanmak ve WEB tasarımı ile ilgili öğrencilere bir VİZYON kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Derste; İnternet ve WEB tanımları, WWW, HTML, HTTP Kavramları, HTML’ ye Giriş, HTML Temel Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri, Bağlantı (Köprü) Oluşturma, Tablo İşlemleri, Formlar, Çerçeveler, Çoklu Ortam Araçları, Stil Şablonu (CSS) Temelleri, Javascript Temelleri örneklerle ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.WEB tarayıcısı, İnternet, HTML özelliklerini açıklar, 2. HTML etiketi, Doctype, Başlık, Head, Paragraf Cetvel etiketlerini yorumlar, 3.Numaralanmış lite, numaralanmamaış liste, Type, Metin biçimlendirme etiketlerini bilir, 4. Altı çzili, kalın, italik, paragraf, yatay çizgi, font, sayfa dışı bağlantı oluşturma yöntemlerini dener, 5. Target, eposta , Table, colspan, rowspan, height etiketlerini kullanmayı öğrenir, 6. HTML
 post method, HTML  get method , Seçme Listeleri, input, denetim kutusu, Submit ve Reset düğmeleri ile projeler yapar, 7. input type="radio", input type=" checkbox ", option value=‘’……." etiketlerini kullanır, 8. CSS'e Nav, article, section etiketleri ile giriş yapar, 9. CSS'de Grafik Elemanları, Canvas, Style, düz çizgi, daire, metin çizimlerini yapar, 10 Javascript'in ne olduğunu öğrenir, Başlığı Ayrı Satırlara Yazdırma, hesaplama yapma, 11.Javascript / Kontrol Yapıları, If, If ..else, Case Yapılarını öğrenir, 12. Javascript Nesne, Fonksiyon Metod kullanımını öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı, Amacı, Hedefleri ve İşlenişi
2. Hafta WEB tarayıcısı, İnternet, HTML özellikleri
3. Hafta HTML etiketi, Doctype, Başlık, Head, Paragraf Cetvel etiketleri, Numaralanmış lite, numaralanmamaış liste, Type, Metin biçimlendirme etiketleri,
4. Hafta Altı çizili, kalın, italik, paragraf, yatay çizgi, font, sayfa dışı bağlantı oluşturma yöntemleri
5. Hafta Target, eposta , Table, colspan, rowspan, height etiketleri
6. Hafta HTML  post method, HTML  get method , Seçme Listeleri, input, denetim kutusu, Submit ve Reset düğmeleri
7. Hafta input type="radio", input type=" checkbox ", option value=‘’……." etiketleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta CSS'e Nav, article, section etiketleri ile giriş
10. Hafta CSS'de Grafik Elemanları, Canvas, Style, düz çizgi, daire, metin çizimleri
11. Hafta Javascript'in ne olduğunu , Başlığı Ayrı Satırlara Yazdırma, hesaplama yapma
12. Hafta Javascript / Kontrol Yapıları, If, If ..else Yapıları,
13. Hafta Javascript / Kontrol Yapıları, Case Yapıları,
14. Hafta Javascript Nesne, Fonksiyon Metod
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) Final Sınavına % 20 oranında etki edecektir.
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Web Tasarım Temelleri, Musa Çiçek, KODLAB Yayınevi 2) Öğretim Elemanı Ders Notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

5

4

5

3

 

 

2

 

 

2

ÖÇ2

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

4

 

 

 

2

 

2

 

2

ÖÇ4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

5

 

 

 

3

 

 

2

 

 

ÖÇ6

5

5

 

 

3

 

 

 

 

2

 

ÖÇ7

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ÖÇ8

5

5

 

3

 

 

3

 

 

4

 

ÖÇ9

5

5

 

 

 

3

 

 

4

 

 

ÖÇ10

5

5

 

4

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ11

5

5

4

 

4

 

 

3

 

4

4

ÖÇ12

5

5