MYP111


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Programlama Temelleri MYP111 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 28 41 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu amaçla C# programlama dili kullanılmıştır. Bu derste verilen konular sıra ile takip edilmeli ve konularla ilgili program yazarak problem çözme yeteneği geliştirilmelidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Programcılığa giriş yapar 2. Problemin çözümünü algoritmik olarak ele alır ve program akışı olarak ifade eder 3. Geliştirme ortamını kurar ve ayarlarını yapar 4. C# dilinin temel yapı taşları olan veri tiplerini öğrenir ve değişken tanımlaması yapar 5. Değişkenlere değer atama ve matematiksel deyimleri kullanır 6. Program akışını kontrol eder 7. Gelişmiş veri tipleri ve Kütüphaneleri kullanmayı öğrenir 8. Problemi parçalara ayırarak çözer ve metodlar halinde ifade eder
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Algoritma kavramı ve programcılığa giriş
2. Hafta Problem çözme ve algoritma geliştirme
3. Hafta C# diline giriş ve program geliştirme ortamının kullanımı
4. Hafta Veri tipleri, değişken kavramı ve tanımlama
5. Hafta Değer atama, girdi/çıktı işlemleri
6. Hafta Program akışının kontrolü
7. Hafta Döngü Komutları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Diziler
10. Hafta C# kütüphaneleri
11. Hafta C# Metodları ve parametreler
12. Hafta Dosya okuma yazma
13. Hafta Nesne kavramına giriş ve SOLID prensipler
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) Ara Sınav / Final’in %20’si
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karaçay, Timur, Karaçay, Aybar: C# ile Programlamaya Giriş. C Dersi: Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, Microsoft.Com, C# Programlama Kılavuzu
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
ÖÇ1   5 5 4 44 
ÖÇ255555544   
ÖÇ3  5 5 4    
ÖÇ4        4  
ÖÇ5       5   
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ85 55555