MYP213


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GÖRSEL PROGRAMLAMA MYP213 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 28 41 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; bir problemin algoritmik olarak çözüm süreçlerinin ortaya konularak, çözümün görsel programlama ekosistemi içerisinde yazılımının geliştirilmesi yeterliliklerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Görsel Programlama ilgili temel kavramlar, .NET Framework mimarisi ve WinForms geliştirme ortamının temel nitelikleri, olay tabanlı kod geliştirme felsefesi, masaüstü program geliştirilmesi sürecindeki gerekli olan görsel nesneler, özellikler ve metotlar, operatörler, ifadeler, karar ve döngü yapıları ile nesne yönelimli programlama mimarisi çerçevesinde ele alınmakta ve C# dilinde kodlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Görsel programlama editörünü yükleyebilir ve çalışma ortamı ayarlarını yapar. 2. Problemin çözümünü algoritmik olarak ele alabilir ve nesne yönelimli mimari içerisinde çözümler. 3. Programlama dilinin temel yapı taşları olan: veri tipleri, operatörler, kontrol deyimleri ve döngüleri algoritmik yapı içerisinde kullanır. 4. Görsel nesnelerin genel özelliklerini tanır ve metotlarını bilir. Yeni nesne ve özelliklerini keşfederek/araştırarak öğrenebilir. Bu bilgilerini, problemin getirdiği çözüm önerisi ile bütünleştirerek, kodlamasını yapar. 5. Kodlamadaki hataları izleme/tespit etme ve giderme yaklaşımlarını bilir. 6. Temel görsel programlama uygulamalarını kodlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Görsel Programlamaya Giriş ve Görsel Programlama Ekosistemi
2. Hafta Nesne Yönelimli Programlama Mantığı ve Mimarisi
3. Hafta Visual Studio, WinForms Geliştirme Platformu
4. Hafta WinForms Genel Kontrol Nesneleri (Common Controls) - 1
5. Hafta WinForms Genel Kontrol Nesneleri (Common Controls) - 2
6. Hafta WinForms Genel Kontrol Nesneleri (Common Controls) - 3
7. Hafta WinForms Genel Kontrol Nesneleri (Common Controls) - 4
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta WinForms Taşıyıcı Kontrol Nesneleri (Containers)
10. Hafta WinForms Menu ve Araç Çubuğu Kontrol Nesneleri (Menus and Toolbars)
11. Hafta WinForms Bileşen Nesneleri (Components)
12. Hafta WinForms Diyalog Nesneleri (Dialogs)
13. Hafta WinForms Veri Nesneleri (Data) - 1
14. Hafta WinForms Veri Nesneleri (Data) - 2
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) Ara Sınav ve Final’in %20’si
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Her Yönüyle C# 7.0, Sefer Algan, Pusula Yayıncılık, ISBN : 9789756477175 • HER YÖNÜYLE C# 7.0; Volkan Aktaş; KODLAB Yayıncılık, ISBN: 978-605-9118-873 • Ders Sunumları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
ÖÇ1 555 5  44 
ÖÇ255555554   
ÖÇ3 55 5 5    
ÖÇ4 55 5 5 4  
ÖÇ5    5555   
ÖÇ65555555