MYP142


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
VERİ YAPILARI MYP142 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 29 40 125 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr. Üyesi Can GÜLDÜREN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri soyut data tipleri ve dizi veri yapılarına aşina olması ve yazılım sistemleri içerisinde kullanabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Dersin İçeriği Derste veri yapılarının kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan uygulamaların yaratılması için veri yapıları üzerine araştırma, analiz, tasarım ve kodlaması sayesinde geniş bir bilgi verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Özyinelemeli olan ya da olmayan algoritmaların asimptotik çalışma zamanlarını büyük-O gösterimini kullanarak analiz edebilecektir. Veri ekleme ve silme işlemleri yapan arama problemlerinin çözümünde, dizi ve bağlı liste yapıları ile karma teknikleri arasından daha avantajlı olanı seçebilecektir. Ağaç yapılarından uygun olanları kullanarak arama, ekleme ve silme operasyonları başına O (log n) maliyetle çalışacak bilgisayar programları geliştirebilecektir. Sıralamaya ihtiyaç duyan verimli uygulamalar için, doğru sıralama algoritmasını seçebilecektir. Çeşitli veri yapılarının kullanım alanlarını tarif edebilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Ders, iş yükü ve değerlendirme ölçütleri hakkında bilgilendirme
2. Hafta Bilgisayar ve Yazılım
3. Hafta Algoritma Kavramı ve Programlama Temelleri
4. Hafta Veri Yapıları ve Modelleri (Temel Veri Tipleri ve Struct Veri Yapısı)
5. Hafta Listeler (Doğrusal Listeler - Arrays)
6. Hafta Listeler (Bağlı Listeler – Linked Lists)
7. Hafta Yığıt (Stack)
8. Hafta Kuyruk (Queue)
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Ağaç Veri Modeli (Tree)
11. Hafta Yığın Ağaçları ve Özetleme Tabloları
12. Hafta Arama Algoritmaları
13. Hafta Sırama Algoritmaları
14. Hafta Final Odaklı Özet
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) Ara Sınav %20 / Final %20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Çölkesen, R. (2014). Veri Yapıları ve Algoritmalar. Papatya Yayıncılık Eğitim A.Ş. 2. Günal, S. (2016). Algoritmalar ve Programlama. Anadolu Üniversitesi Basımevi. ISBN: 978-975-06-2060-7.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PÇ-01PÇ-02PÇ-03PÇ-04PÇ-05PÇ-06PÇ-07PÇ-08PÇ-09PÇ-10PÇ11
ÖÇ-1 3355   21 
ÖÇ-2 3355   21 
ÖÇ-3 3355   21 
ÖÇ-4 3355   21 
ÖÇ-5 3355   21