MYP 122


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Nesneye Yönelik Programlama MYP122 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 28 41 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, Nesneye yönelik programlamanın temel kavramlarını(Kalıtım,Soyutlama, çokçeşitlilik) öğrencilere aktarmak ve öğrencilerin program geliştirmede faaliyetlerinde nesneye yönelik kavramları kullanarak, program geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Ders C# dili kullanılarak verilir, nesneye yönelik programlamanın kavramları anlatılır ve C# dili ile uygulaması gerçekleştirilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Nesneye yönelik programlama kavramını öğrenir. 2. Program tasarımında nesneye yönelik yaklaşımı kullanmanı öğrenir. 3. C# dilinde nesne tanımının nasıl yapılacağını öğrenir. 4. Kalıtım, soyutlama ve çokçeşitlilik kavramlarının C# dilindeki kullanımının öğrenir. 5. Nesneye yönelik program tasarımını öğrenir. 6. Program geliştirmenin temel presipleri olan SOLID kavramını öğrenir. 7. C# dili ile SOLID kavramları kullanmanı uygulamasını gerçekleştirir. 8. Problemlerim çözümünde nesneye yönelik kavramlar ile düşünür.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nesne Tanımı ve Genel Kavramlar
2. Hafta C# dili ile nesne tanımı
3. Hafta Nesne Özellikleri (metodlar, özellikler)
4. Hafta Nesne kullanarak Soyutlama yapılması
5. Hafta Kalıtım kavramı
6. Hafta C# ile kalıtım kavramı uygulamaları
7. Hafta Soyutlama (encapsulation kavramı)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta C# dili ile Soyutlama uygulamaları
10. Hafta
11. Hafta Çokçeşitlilik (polymorphisim) ve Uygulamalar
12. Hafta Nesne metodlarının yeniden tanımlanması ve Soyut Nesneler
13. Hafta SOLID Prensipler ve C# dilinde uygulamalar
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karaçay, Timur, Karaçay, Aybar: C# ile Programlamaya Giriş. C Dersi: Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, Microsoft.Com, C# Programlama Kılavuzu
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
ÖÇ1   5 5 4    
ÖÇ255555544   
ÖÇ3  5 5 4    
ÖÇ4        4  
ÖÇ5       5   
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ85 55555