MYP215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I MYP215 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 40 29 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste internet ortamında çalışabilecek uygulama yazılımlarını geliştirebilecek kavramsal temellere ilişkin bilgi ve beceri kazandırarak istemci tarafı uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste bilgisayar ve internete giriş ve temel kavramlar; internet uygulama mimarisi; HTML5 ve CSS temel kavramları; JavaScript: Betik programlamaya giriş, kontrol ifadeleri, fonksiyonlar, diziler ve nesneler konularını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1. Bilgisayar ve Internet ile ilgili temel kavramları açıklar. 2. Internet Uygulama Mimarisini açıklar. 3. HTM5 ve CSS ile ilgili temel kavramları açıklar. 4. JavaScript: Betik programlamayla ilgili temel kavramları (if else, while, atama komutları, for, switch, do whle, break, continue, Math, String, Date, Document, Boolean, Number, vd. ) açıklar 5. JavaScript Betik programlamayla ilgili fonksiyon, dizi gibi (parametreli / parametresi, değer döndüren / değer döndürmeyen, Tek boyutlu / İki boyutlu diziler) kavramları açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Bilgisayar ve Internete Giriş ve Temel kavramlar
3. Hafta Internet Uygulamaları Mimarisi
4. Hafta HTML5'e Giriş ve Temel Kavramlar
5. Hafta CSS - Basamaklı Stil Sayfalarına Giriş ve Temel Kavramlar
6. Hafta JavaScript: Betik Programlamaya Giriş
7. Hafta Ara Sınav Odaklı Özet
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta JavaScript: Kontrol İfadeleri (if else, while, atama komutları)
10. Hafta JavaScript: Kontrol İfadeleri (for, switch, do while, break, continue)
11. Hafta JavaScript: Fonksiyonlar (parametreli / parametresi, değer döndüren / değer döndürmeyen)
12. Hafta JavaScript: Diziler (Tek boyutlu / İki boyutlu) ve Nesneler (Math, String, Date, Document, Boolean, Number, vd.)
13. Hafta jQuery Kütüphanesi
14. Hafta Final Sınavı Odaklı Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Deitel, P., Deitel, H. and Deitel, A. (2012). Internet & World Wide Web, How to Program, 5.th Ed. Pearson:Deitel & Associates, Inc. ISBN-13: 978-0-13-215100-9 2. Dean , J. (2019). Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript. Burlington: Jones & Bartlett Publishers.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
ÖÇ135  3   54 
ÖÇ255  5555   
ÖÇ355  5555   
ÖÇ453    5  5 
ÖÇ555  5555