MYP215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I MYP215 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 56 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; İnternet ortamında çalışabilen açık kaynak kodlu programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Açık kaynak kod tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek 2. Açık kaynak kodlu programlama dilinin temel komutları ile WEB sayfası hazırlamak 3. Açık kaynak kodlu programlama dili ile fonksiyon ve nesneleri kullanarak WEB sayfası hazırlamak 4. Açık kaynak kodlu programlama dili ile form uygulamaları yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi
2. Hafta Değişkenler ve Sabitler, Operatörler
3. Hafta Karar Kontrol Yapıları
4. Hafta Döngü Kontrol Yapıları
5. Hafta Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
6. Hafta Hazır Fonksiyonlar
7. Hafta Diziler ve Nesneler
8. Hafta Dosyalama İşlemleri
9. Hafta WEB Form Uygulamaları
10. Hafta Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri
11. Hafta Veritabanı İşlemleri-1
12. Hafta Veritabanı İşlemleri-2
13. Hafta XML ve WEB servisleri -1
14. Hafta XML ve WEB servisleri -2
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi