MYP218


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNTERNET PROGRAMCILIĞI -II MYP218 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 97 153 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; internet ortamında çalışabilen, veritabanı ve web servislerini kullanabilen web programları yazma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Web tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek 2. Web programlama dilinin temel komutları ile web sayfası hazırlamak 3. Programlama Dilinde Fonksiyon ve Nesne Kullanarak web sayfası hazırlamak 4. Web form uygulamaları yapmak 5. Web servislerini kullanmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama
2. Hafta Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği
3. Hafta Karar kontrol deyimleri döngü kontrol deyimleri
4. Hafta Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar
5. Hafta Hazır fonksiyonlar
6. Hafta Dizi işlemleri
7. Hafta Dosya işlemleri
8. Hafta Web formları
9. Hafta Web formları
10. Hafta Sayfalar arası veri aktarımı
11. Hafta Veritabanı bağlantısı
12. Hafta Veritabanı işlemleri–1
13. Hafta Veritabanı işlemleri–2
14. Hafta XML uygulamaları ve web servisleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi