MYP218


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNTERNET PROGRAMCILIĞI -II MYP218 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 40 29 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders yapısal programlamanın temel elemanlarını öğrencilere tanıtacaktır. Programlama dili olarak PHP programlama dili kullanılacaktır. Bu ders süresince öğretilecek konular içinde tip kavramı, temel tipler, deyimler, standart fonksiyonlar, giriş/çıkış ifadeleri, whiledo, repeat until, for, case ifadeleri, yordamlar ve fonksiyonlar, programlamada birimsellik, genel ve yerel değişkenler, işaretçiler, dinamik değişkenler ve diziler bulunmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere PHP programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; * Yapısal programlamanın temel unsurlarını kavrayabilecektir. * PHP programlamada temel terminolojiyi anlayabilecekt.r. * PHP dilinde program yapabilecektir. * Karar yapıları, döngüler ve fonksiyonları içeren C programlarını tasarlayabilecektir. * İşaretçilerin kullanımını anlayabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Ders, iş yükü ve değerlendirme ölçütleri hakkında bilgilendirme
2. Hafta PHP Programlamaya Giriş
3. Hafta Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Çevresel Değişkenler, PHP ve HTML
4. Hafta PHP ve Sayılar ( Aritmetik, Atama ve Arttırma/eksiltme Operatörleri)
5. Hafta PHP’de Program Denetimi Kısım – I (Mantıksal ve Karşılaştırma Operatörleri, if, elseif, else ve switch komutları)
6. Hafta PHP’de Döngüler (for, while, do while, Foreach, break, continue ve goto komutları)
7. Hafta Dizi Değişkenler, Dizi Fonksiyonları, Dizilerde Arama, Karşılaştırma, Değişiklik, Birleştirme, Sıralama
8. Hafta Functions
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Dizin ve Dosya İşlemleri
11. Hafta Veritabanı Programlama
12. Hafta PHP ile mySQL Programlama (Veritabanına bağlanma, Veritabanı Oluşturma)
13. Hafta PHP ile mySQL Programlama (Formlarla Veritabanı üzerinde Çalışma)
14. Hafta Final Odaklı Özet
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) Ara Sınav %20 / Final %20
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Çelik, R. (2012). A’dan Z’ye PHP, 4.Baskı. Seçkin Yayıncılık. 2. Nixon, R. (2018). Learning PHP, MySQL & JavaScript. O’Reilly Media Inc. ISBN: 978-1-491-97891-7
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PÇ-01PÇ-02PÇ-03PÇ-04PÇ-05PÇ-06PÇ-07PÇ-08PÇ-09PÇ-10PÇ-11
ÖÇ-135  3   54 
ÖÇ-255  5555   
ÖÇ-355  5555   
ÖÇ-453    5  5 
ÖÇ-555  5555