MYP217


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
VERİTABANI II MYP217 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 42 28 30 128 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇİNİCİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Öğretim ders anlatım, soru-cevap, seminerler, lab uygulamalarından ve pratik çalışmalardan ve örnek olay (veri tabanı tasarımları) incelemelerinden oluşmaktadır. Pratik çalışmalar gruplar halinde veya bireysel olarak yapılır. Bu etkinliklere katılmak zorunludur.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, veritabanı üzerinde ileri düzey işlemleri yapma, veritabanı yönetim sistemlerinin ve sunucularının yönetimsel fonksiyonlarını kullanmak yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Dersin içeriği: • Veritabanı yönetim sistemleriyle ilgili ileri düzey kavramları, • Veritabanı tasarımına yönelik veri modellerinin tasarımını/yönetimi, • Sorgu/hareket işleme/eniyileme, normalizasyon ve birliktelik konularını, • Veritabanı sistem mimarileri/güvenliği vb. konuların kavrama ve uygulama düzeyinde gereken becerileri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin: ÖÇ.1: Veritabanı sistemleri alt yapısını ve veri modellerini bilmek; ÖÇ.2: Veritabanında ileri düzey veri işlemleri yapmak; ÖÇ.3: İleri düzey tablo işlemleri yapmak; ÖÇ.4: Normalizasyon işlemlerini yapmak; ÖÇ.5. İleri düzey diğer işlemleri yapmak; ÖÇ.6: Temel XML işlemleri yapmak; ÖÇ.7: Veritabanını kurmak ve konfigürasyonunu yapmak; ÖÇ.8: Veritabanı sunucusunu yönetmek, güvenliğini ve bakımını yapmak; konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Veritabanı yönetim aracını/panelini kurmak ve işlevlerini kullanmak
2. Hafta Örnek bir veritabanının kavramsal ve fiziksel tasarımını yapmak
3. Hafta Normalizasyon (tabloları/diyagramları tanımlamak/yönetmek)
4. Hafta Kayıt Listesi Üreteçleri (SEQUENCE)
5. Hafta Dizinler (INDEX)
6. Hafta Eşanlamlar (SYNONYM)
7. Hafta Görünümler (VIEW)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Fonksiyonlar (FUNCTION)
10. Hafta Saklı Yordamlar (STORED PROCEDURE)
11. Hafta İmleçler (CURSOR)
12. Hafta Tetikleyiciler (TRIGGER)
13. Hafta İşlem Yığını (TRANSACTION) ve XML kavramları/standartları
14. Hafta İleri düzey SQL/tablo işlemleri ve hata durumlarını (EXCEPTION) ele alma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN (2000). Veri Tabanı Sistemleri. Akademi & Türkiye Bilişim Vakfı. 2. Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe (2016). Fundamentals of Database Systems. Pearson Higher Education. 7th Global Edition. 3. Atatürk Üniversitesi (2020). Veri Tabanı Yönetim Sistemleri.YÖK Dersleri Platformu.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PÇ.1

PÇ.2

PÇ.3

PÇ.4

PÇ.5

PÇ.6

PÇ.7

PÇ.8

PÇ.9

PÇ.10

PÇ.11

ÖÇ.1

4

5

5

5

 

2

2

 

 

 

 

ÖÇ.2

5

5

5

5

3

 

3

 

 

2

 

ÖÇ.3

5

5

5

5

 

4

2

 

 

 

3

ÖÇ.4

5

 

5

5

2

3

3

 

3

 

 

ÖÇ.5

5

5

5

5

4

 

3

 

 

 

 

ÖÇ.6

5

5

5

5

 

3

3

 

 

2

 

ÖÇ.7

5

5

5

5

 

3

3

 

 

2

 

ÖÇ.8

5

5

5

5

 

3

3

 

 

2