MYOPYU


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA MYOPYU Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
56 56 56 82 250 4 10

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Nevzat ÜNALAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin Amacı; Proje yönetim süreçlerinin oluşturulması, denetlenmesi ve koordinasyonu yeteneklerinin sınıf içi grup çalışmalarıyla öğrencilere kazandırılması. Project Libre programının kurulması. Project Libre ile proje yöneticisine mevcut kaynakların hızlı biçimde planlanması, güvenilir biçimde kontrol edilebilmesi ve kolayca anlaşılır biçimde analiz edilebilme imkanı sunulması. Kritik yol süreçleriyle, hangi işlerin proje bitiş sürecine doğrudan etkisi olduğunun görülmesi, buna göre önceden ne tür önlemler alınması gerektiğinin saptanması faaliyetlerine yönelik bir VİZYON kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Derste; Proje yazımı ve proje yönetimindeki tüm süreçlerin uygulamalı olarak işlenmesi. Bir Proje Yönetimi yazılımı olan Project Libre ile uygulamalı bir proje geliştirilmesi. Proje yöneticilerine Project Libre ile plan oluşturma, proje işlerini küçük ve yönetilebilir aktivitelere bölerek izleme , kaynakları görevlere atama, aşama takibi, bütçe yönetimi ve iş yükü analizi gibi konularında yardımcı olunması önemi ve uygulamaları örneklerle ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Proje ve proje yönetimi süreçlerini bilir. 2. Proje belgesini oluşturabilir. 3. Projeyi planlayabilir. 4. Projenin yürütme, izleme ve kontrol süreçlerini yönetin. 5. Project Libre'yi yükler. 6. ProjectLibre ile proje yöneticilerine plan oluşturur. 7. Proje işlerini küçük ve yönetilebilir aktivitelere bölerek izler. 8. Kaynakları görevlere atar. 9. Aşama takibi yapar. 10. Bütçe yönetimi gerçekleştirir. 11. İş yükü analizi yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı, Amacı, Hedefleri ve İşlenişi.
2. Hafta Temel Kavramlar
3. Hafta Proje ve Proje Yönetimi
4. Hafta Proje Yöneticisi ve Temel İşlevleri
5. Hafta Proje Yönetiminde Bilgi Alanları
6. Hafta Proje Yaşam Döngüsü Modelleri
7. Hafta Projelerin Sınıflandırılması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Project Libre Kurulması ve İş Programı Oluşturulması
10. Hafta Proje Takviminin Tanımlanması
11. Hafta Project Libre Programına Faaliyetlerin Girilmesi
12. Hafta Faaliyetler Arası İlişkilerin Tanımlanması (PREDECESSORS)
13. Hafta Kaynakların Tanımlanması Ve Düzenlenmesi
14. Hafta Kaynakların Faaliyetlere Atanması ve Raporların Alınması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) 40
Ödevler (%) Final Sınavına %20 oranında etki edecektir.
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Proje Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2980 • Ders Sunumları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

5

4

5

3

 

 

2

 

 

2

ÖÇ2

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

4

 

 

 

2

 

2

 

2

ÖÇ4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

5

 

 

 

3

 

 

2

 

 

ÖÇ6

5

5

 

 

3

 

 

 

 

2

 

ÖÇ7

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ÖÇ8

5

5

 

3

 

 

3

 

 

4

 

ÖÇ9

5

5

 

 

 

3

 

 

4

 

 

ÖÇ10

5

5

 

4

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ11

5

5

4

 

4

 

 

3

 

4

4