TUR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ I TUR101 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin, ortaöğretimdeki eksikliklerinin giderilmesi, ana dili bilincinin kazandırılması, dil- düşünce bağlantısı açısından Türkçeyi hem yazılı hem sözlü anlatımda doğru, iyi ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Dil, kültür ve medeniyet kavramlarını tanımlar. ÖÇ2- Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını bilir ve örnekleriyle gösterir. ÖÇ3- Türk dilinin tarihî gelişimini ve dönemsel özelliklerini açıklar. ÖÇ4- Yazım kurallarını bilir ve uygular. ÖÇ5- Noktalama işaretlerini, özelliklerini ve nasıl kullanılacaklarını bilir. ÖÇ6- Düşünme çeşitlerini (bilimsel, sorgulayıcı , eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme) bilir ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bildirim, dil ve dilin özellikleri.
2. Hafta Dil ve düşünce ilişkisi.
3. Hafta Ana dil, bağlam, dil, söz, sembol ve imaj kavramları.
4. Hafta Kültür: Dil ve düşünce ilişkisi, kültür çeşitleri.
5. Hafta Medeniyet.
6. Hafta Dilekçe yazımı.
7. Hafta Yeryüzündeki diller: dillerin doğuşu, türleri, sınıflandırılması.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri.
10. Hafta Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi.
11. Hafta Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
12. Hafta Dil bilgisi ve bölümleri: ses ve şekil bilgisi.
13. Hafta Türkiye Türkçesine yabancı dillerden geçen ögeler.
14. Hafta Yazım kuralları ve uygulaması.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar References Ali Yakıcı- Mustafa Yücel- Mehmet Doğan- V. Savaş Yelok, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2017. Ali Yakıcı-Mustafa Yücel- Mehmet Doğan- V. Savaş Yelok, Turkish Language and Writing Skill for Universities, Yargı Publishing House, Ankara, 2017.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

PQ14

PQ15

PQ16

PQ17

LO1

               

5

 

LO2

                 

LO3

                 

LO4

                 

LO5

                 

LO6

           

5

     

LO7

                 

* Contribution Level : 1 Very low    2 Low     3 Medium     4 High      5 Very High

ReferencesAli Yakıcı- Mustafa Yücel- Mehmet Doğan- V. Savaş Yelok, Üniversiteler İçin Türk Dili veKompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2017.


Ali Yakıcı-Mustafa Yücel- Mehmet Doğan- V. Savaş Yelok, Turkish Language and Writing Skillfor Universities, Yargı Publishing House, Ankara, 2017.