MYP242


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MOBİL PROGRAMLAMA MYP242 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 28 41 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Cansu DOĞAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin Amacı; Akıllı cihazlarda performans açısından işletim sistemleri en az cihazın markası ve teknik özellikleri kadar önemlidir. Android, iOS, BlackBerry, HP webOS, Symbian OS, Bada from Samsung ve Windows Mobile akıllı cihazların işlemcilerinde native kodlamaya imkân tanıyan başlıca işletim sistemi platformlarıdır. Mobil yazılım geliştirme alanında şu anda piyasada bulunan en başarılı ve tercih edilen işletim sistemleri Android ve IOS sistemleridir. Bu ders kapsamında Android üzerinde Java programlama dili ile gereken temel bilgi ve mobil yazılım geliştirme beceresinin verilmesi amaçlanmaktadır. Java programlama dili kullanmı öğrenilecek Eclipse ortamında Android uygulamları becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Derste; Android, iOS, BlackBerry, HP webOS, Symbian OS, Bada from Samsung ve Windows Mobile akıllı cihazların işlemcilerinde native kodlamaya imkân tanıyan başlıca işletim sistemi platformları olup ders kapsamında Android üzerinde Java programlama dili ile gereken temel bilgi ve mobil yazılım geliştirme beceresinin verilmesi . Java programlama dili kullanmı, Eclipse ortamında Android uygulamları örneklerle ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Geliştirme ortamının Gereksinimleri ve Kurulumu, JDK, JVM, JRE kavramlarını açıklar. 2-Eclipse IDE ortamı, ADT Bundle paketi, Emulator program kurulumunu yapar. 3-Java Sabit, Degisken, Tekli ve Aritmetisel Operatörleri örneklerle açıklar. 4-Android Uygulama Oluşturma gerçekleştirir. 5.Java Kontrol Yapıları, if / if ..else ve Case yapılarını öğrenir. 6. JAVA'da Döngüleri öğrenir (While and For) 7. JAVA'da Tek boyutlu dizilerde örnekler yapar. 8.JAVA'da çift boyutlu dizilerde örnekler yapar 9.Android Uygulama Oluşturmayı bir proje ile gerçekleştirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı, Amacı, Hedefleri ve İşlenişi
2. Hafta Geliştirme ortamının Gereksinimleri ve Kurulumu, JDK, JVM, JRE
3. Hafta Eclipse IDE ortamı, ADT Bundle paketi, Emulator program kurulumu
4. Hafta Java Sabit, Degisken, Tekli ve Aritmetisel Operatörler
5. Hafta Java Aritmetiksel Atama Operatörleri
6. Hafta Java Kontrol Yapıları, if / if ..else
7. Hafta Kontrol Yapıları, switch / case
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Java’da DÖNGÜLER, While Döngüsü
10. Hafta Java’da DÖNGÜLER, For Döngüsü
11. Hafta Java’da Tek Boyutlu Diziler
12. Hafta Java’da Çift Boyutlu Diziler
13. Hafta Android Uygulama Oluşturma
14. Hafta Android Uygulama Oluşturma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) Final sınavına %20 oranında etki edecektir.
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Öğretim Elemanı Ders Notları 2- Android ile Mobil Programlamaya Giriş -Olcay Taner YILDIZ-Boğaziçi Ünv. Yayını
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

5

4

5

3

 

 

2

 

 

2

ÖÇ2

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

4

 

 

 

2

 

2

 

2

ÖÇ4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

5

 

 

 

3

 

 

2

 

 

ÖÇ6

5

5

 

 

3

 

 

 

 

2

 

ÖÇ7

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ÖÇ8

5

5

 

3

 

 

3

 

 

4

 

ÖÇ9

5

5

 

 

 

3

 

 

4