MYP222


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II MYP222 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 97 153 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Nesneye yönelik programlamanın gelişmiş özelliklerini ve gerçek çalışma ortamında nasıl uygulandığını C++ dili aracılığıyla öğretir.
Dersin İçeriği Bu ders ile öğrencilere, gerçek çalışma ortamında nesneye yönelik programlamanın nasıl yapıldığının öğretilmesi amaçlanmıştır. C++ dilinin 2011 versiyonunun nasıl kullanıldığı gösterilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Gerçek çalışma ortamında yapılan projelerde nesneye yönelik programlamanın nasıl yapıldığı 2. Tasarım aşamaları ve tasarımın geliştirmeye aktarılması 3. STL kutular 4. JSON veri yapısı ve REST servisleri haberleşmeleri 5. ElasticSearch ile büyük veri kullanımı
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders hakkında bilgilendirme
2. Hafta Sınıf kavramı gözden geçirme
3. Hafta STL kutular – 1.kısım
4. Hafta STL kutular – 2.kısım
5. Hafta STL algoritmalar
6. Hafta STL fonksiyon objeleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Regular expressions
9. Hafta JSON haberleşme
10. Hafta REST API istemci
11. Hafta ElasticSearch istemci – 1.kısım
12. Hafta ElasticSearch istemci – 2.kısım
13. Hafta Eş zamanlılık
14. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çevrimiçi kaynaklar • https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/ • http://www.cplusplus.com/ • Moodle ders sunumları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi