MYT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
OFİS YAZILIMLARI MYT101 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 66 122 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere, LibreOffice uygulama paketi kullanılarak ofis uygulamalarının iş hayatındaki kullanım alanlarının tanıtılması amaçlanır.
Dersin İçeriği Ofis paketi içinde yer alan uygulamalar tanıtılır ve örnek olarak LibreOffice uygulaması kullanılır. Uygulamaların iş hayatında kullanım alanlarına ek olarak ofis programlama (makro) öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Ofis paketinin ne olduğu ve iş hayatındaki yerinin öğrenilmesi 2. Kelime işlemci, tablo işlemci ve sunum uygulamalarının özellikleri ve kullanımları 3. Ofis programlama 4. Görsel ofis programlama 5. Tablo işlemcinin makrolar ile kontrol edilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders hakkında bilgilendirme
2. Hafta Ofis yazılımlarına giriş
3. Hafta Writer ve Impress uygulamaları
4. Hafta Calc uygulaması -1. kısım
5. Hafta Calc uygulaması -2. kısım
6. Hafta Makrolar giriş
7. Hafta Akış kontrol yapıları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Rutinler -1.kısım
10. Hafta Rutinler -2.kısım
11. Hafta Calc programlama -1.kısım
12. Hafta Calc programlama -2.kısım
13. Hafta Dialog kontroller
14. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kaynaklar • LibreOffice Getting Started • Calc Macros • AndrewMacro • Çevrimiçi diğer kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi