ELT531


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SEMİNER ELT531 İngiliz Dili Eğitimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 3 15

Ders Sorumluları Doç.Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Enstitü ve akademik yazım kurallarına uygun olarak katılımcı başarılı bir tez/çalışma teklifi hazırlamalı, tez danışmanını belirlemeli ve geliştirilen çalışmanın yazılı ve sözlü sunumunu yapmalıdır.
Dersin İçeriği Ders katılımcının ilgi duyduğu alanda okumalar yaparak yükseklisans tez önerisini doğru şekilde hazırlaması; geliştirilen çalışmanın yazılı ve sözlü sunumunu içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Katılımcılar: Alanda ilgi duydukları ve araştırma yapabilecekleri konuları saptama becerisi edinirler. İlgi duydukları ve saptadıkları konuların uygulanabilirlik analizlerini yapma becerisini geliştirirler. İlgi duyulan ve saptanan konuyu daraltma yeteneğini geliştirirler. Saptanan konuda alan araştırması yapma becerisini geliştirirler. Araştırma planlama becerisini geliştirirler. Planlanan çalışmayı sunma becerisini geliştirirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve planlamanın yapılması.
2. Hafta Konu belirlenmesi, kaynak taraması, araştırma planının yapılması
3. Hafta Araştırma safhaları, dönüt ve tartışmalar
4. Hafta Araştırma safhaları, dönüt ve tartışmalar
5. Hafta Sunum metninin ilk halinin hazır hale getirilmesi
6. Hafta Çalışmanın ilk taslağının öğretim üyesine sunumu ve tartışmalar
7. Hafta Çalışmanın ekleme, çıkarmalar yaparak geliştirilmesi
8. Hafta Çalışmanın ekleme, çıkarmalar yaparak geliştirilmesi
9. Hafta Çalışmanın tüm bölümlerinin en son haline getirilmesi ve nihai sunum metninin hazırlanması
10. Hafta Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
11. Hafta Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
12. Hafta Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
13. Hafta Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
14. Hafta Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 100
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Katılımcının seminer konusu hakkındaki tüm kitap ve makaleler.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

2

1

1

1

1

1

PY2

2

1

1

2

1

1

PY3

3

2

2

1

1

2

PY4

4

3

2

3

1

2

PY5

3

2

1

2

2

1

PY6

3

3

2

3

1

1

PY7

3

2

1

3

1

2

PY8

4

3

1

2

2

1

PY9

3

2

3

5

5

4

PY10

3

3

2

2

3

3

PY11

2

3

2

2

2

2

PY12

3

4

4

4

3

3

PY13

2

3

1

2

1

1

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla