ELT532


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEZ ÇALIŞMASI ELT532 İngiliz Dili Eğitimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
0 0 0 Var 0 0 0 0 45

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN, Prof. Dr. Abdulvahit ÇAKIR, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKAN, Dr. Öğr. Üyesi Berra ABBASOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin İngilizce öğretimi alanında bilimsel bir araştırma planlamasına ve yürütmesine yardımcı olmak.
Dersin İçeriği Öğrencinin danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirdiği bir süreçtir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bilimsel araştırma planlama ve yürütme. 2. Araştırma bulgularını yazılı ve sözlü olarak sunabilme ve tartışabilme. 3. Bilimsel bir araştırmanın tüm safhalarını kavrama ve yürütme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Konu seçim süreci.
2. Hafta Konunun sınırlandırılması.
3. Hafta Hipotez kurma ve araştırma sorularının yazımı.
4. Hafta Araştırmanın tasarlanması
5. Hafta Verilerin toplanması.
6. Hafta Tez yazımıyla ilgili teknik kuralların incelenmesi.
7. Hafta Tez yazımıyla ilgili biçimsel kuralların incelenmesi
8. Hafta Kaynak gösterme kurallarının incelenmesi
9. Hafta Tez bölümlerinin düzenlenmesi.
10. Hafta Tezin raporlaştırılması.
11. Hafta Tezin raporlaştırılması.
12. Hafta Tezin raporlaştırılması.
13. Hafta Tezin raporlaştırılması.
14. Hafta Tezin raporlaştırılması.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 100
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Katılımcının tez konusu hakkındaki tüm kitap ve makaleler.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

ÖÇ 1

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

X

X

ÖÇ 2

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

ÖÇ 3

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X