ELT505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ ELT505 İngiliz Dili Eğitimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Abdulvahit ÇAKIR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı dilbilimin çeşitli alanlarıyla dil öğretiminin ilişkileri konusunda genel bir görüş kazandırmak ve genel olarak dil öğretimine dilbilimin olası katkıları konusunda öğrencilerin duyarlığını arttırmaktır.
Dersin İçeriği Geleneksel ve çağdaş dil çalışmaları Dilin bilimsel olarak incelenmesi Dil teorileri Dilsel görecelilik Dilin işlevleri Sözeylemler Uygulamalı dilbilim Dilbilim ve öğretim izlencesi Anlambilim Sesbilimi Söz dizimi Psikodilbilim Sosyodilbilim alanlarının dil öğretimine katkıları Çocuklarda birinci ve ikinci dil edinimi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Dilbilim ve dil öğretimindeki temel konulara ilişkin bilgi sahibi olma ÖÇ-2 Dilbilimin yabancı dil öğretiminde ve genel olarak dil öğretimindeki önemini, yerini kavrama ÖÇ-3 Dil öğretimi konusundaki temel sorunları ve araştırma konularını belirleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çağdaş dilbilim: başlıca konular; geleneksel ve çağdaş dil incelemeleri
2. Hafta Sunular: Dil, dilin bilimsel olarak incelenmesi
3. Hafta Dil değişkesi, lehçe, dilsel görecelik
4. Hafta Dilin işlevleri, söz eylemler
5. Hafta Dilbilim, uygulamalı dilbilim
6. Hafta Bilimsel ve öğretimsel dilbilgisi
7. Hafta Dilbilim ve dil öğretim izlencesi
8. Hafta Ara sınavlar
9. Hafta Dilbilgisi ve dil öğretimi
10. Hafta Anlambilim ve dil öğretimi
11. Hafta Psikodilbilim ve dil öğretimi
12. Hafta Toplum dilbilim ve dil öğretimi
13. Hafta Çocuk ve yetişkinlerin dil öğrenimi
14. Hafta Temel konuların değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Allen,J.P.B&S.P.Corder.Papers in applied linguistics.OUP, 1967 …………..Readings for applied linguistics. OUP, 1973. Demircan,Ö. Dünden bugüne Türkiyede yabancı dil.Remzi Kitabevi, 1988. …………..Yabancı dil öğretim yöntemleri.Ekin Y, 1988 Corder,S.P.Introducing applied linguistics.Penguin, 1973. Halliday,M.A.KThe linguistic sciences and language teaching.Longman, 1964. Kelly,L.G. 25 centuries of language teaching.Newbury House, 1969. Kocaman,A. ‘Uygulamalı dilbilim üzerine kuramsal bir yaklaşım denemesi.GDD,sayı 1, Ankara 1978. Kocaman,A.&N.Osam.İngilizce öğretimi ve uygulamalı dilbilim terimleri sözlüğü.Hitit Y.,Ankara 2000. Mackey, F. Language teaching analysis. Longman, 1965. Stern, H.H. Fundamental concepts of language teaching.OUP, 1983. Wilkins,D. Linguistics in language teaching. Arnold, 1972.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

4

4

5

PY2

3

3

2

PY3

1

2

2

PY4

1

1

3

PY5

2

2

1

PY6

5

5

4

PY7

4

3

2

PY8

2

2

3

PY9

1

1

2

PY10

3

3

2

PY11

2

2

1

PY12

2

1

2

PY13

1

1

2

 

        1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla