ELT503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIM YÖNTEM VE TEKNİKLER ELT503 İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 65 70 177 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Faranak Abbaszad TEHRANİ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı İngiliz Dili Eğitiminde 20. yüzyılda öne çıkan öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve tekniklerini Türkiye gerçeğinde yorumlayarak değerlendirmektir.
Dersin İçeriği İngiliz Dili Eğitiminde 20. yüzyılda öne çıkan öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve tekniklerini içermektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Yaklaşım, yöntem ve teknik terimlerinin algılanması becerisinin kazanma ÖÇ-2 İngilizcenin öğretiminin bilimsel olarak başladığı dönemlerdeki yöntemlerin anlaşılması becerisinin kazanma ÖÇ-3 20. yüzyılda öne çıkan öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve tekniklerinin anlaşılması becerisinin kazanma ÖÇ-4 Öğrenilen yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkiye gerçeğinde yorunlanabilme becerisinin kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta A Brief History of Language Teaching and the Nature of Approaches and Methods in Language Teaching
2. Hafta The Oral Approach and Situational Language Teaching
3. Hafta The Audiolingual Method
4. Hafta Total Physical Response and The Silent Way
5. Hafta Community Language Learning
6. Hafta Suggestopedia
7. Hafta Multiple Intelligences and Neurolinguistic Programming
8. Hafta Mid-term
9. Hafta The Lexical Approach
10. Hafta Communicative Language Teaching
11. Hafta The Natural Approach and Cooperative language Learning
12. Hafta Content-Based Instruction
13. Hafta Task-Based language Teaching
14. Hafta The Post- Methods Era
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Richards, Jack and Theodore S. Rodgers. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. CUP
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

5

5

5

5

PY2

4

4

5

5

PY3

3

2

2

2

PY4

1

1

2

2

PY5

4

3

4

3

PY6

3

3

3

4

PY7

3

4

2

4

PY8

4

3

3

2

PY9

2

2

2

1

PY10

1

3

3

1

PY11

2

2

2

2

PY12

2

3

2

2

PY13

2

2

2

2

 

       1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla