ELT503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIM YÖNTEM VE TEKNİKLER ELT503 İngiliz Dili Eğitimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 65 70 177 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Faranak Abbaszad TEHRANİ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı İngiliz Dili Eğitiminde 20. yüzyılda öne çıkan öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve tekniklerini Türkiye gerçeğinde yorumlayarak değerlendirmektir.
Dersin İçeriği İngiliz Dili Eğitiminde 20. yüzyılda öne çıkan öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve tekniklerini içermektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Yaklaşım, yöntem ve teknik terimlerinin algılanması becerisinin kazanma ÖÇ-2 İngilizcenin öğretiminin bilimsel olarak başladığı dönemlerdeki yöntemlerin anlaşılması becerisinin kazanma ÖÇ-3 20. yüzyılda öne çıkan öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve tekniklerinin anlaşılması becerisinin kazanma ÖÇ-4 Öğrenilen yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkiye gerçeğinde yorunlanabilme becerisinin kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil Öğretiminin Kısa Tarihi ve Dil Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemlerin Doğası
2. Hafta Sözlü Yaklaşım ve Durumsal Dil Öğretimi
3. Hafta İşitsel Dil Yöntemi
4. Hafta Toplam Fiziksel Tepki ve Sessiz Yöntem
5. Hafta Topluluk Danışmalı Dil Öğrenimi
6. Hafta Esinlemeli Yöntem
7. Hafta Çoklu Zeka ve Nörolinguistik Programlama
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sözcüksel Yaklaşım
10. Hafta İletişimsel Dil Öğretimi
11. Hafta Doğal Yaklaşım ve İşbirliğine Dayalı Dil Öğrenimi
12. Hafta İçeriğe Dayalı Öğretim
13. Hafta Göreve Dayalı Dil Öğretimi
14. Hafta Yöntem Sonrası Dönem
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Richards, Jack and Theodore S. Rodgers. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. CUP
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

5

5

5

5

PY2

4

4

5

5

PY3

3

2

2

2

PY4

1

1

2

2

PY5

4

3

4

3

PY6

3

3

3

4

PY7

3

4

2

4

PY8

4

3

3

2

PY9

2

2

2

1

PY10

1

3

3

1

PY11

2

2

2

2

PY12

2

3

2

2

PY13

2

2

2

2

 

       1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla