ELT501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ELT501 İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Lect. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencilerinin araştırma etiğine uygun olarak bilimsel araştırma yöntem ve becerilerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak ve tezin arka planını oluşturmak için bir araştırma ödevi tasarlama şansı vermek.
Dersin İçeriği Araştırma yürütme süreci ve araştırma etiği, veri çeşitleri, veri toplama, analiz, yorumlama, raporlama ve değerlendirme, araştırma tasarımı türleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin sonunda öğrenciler: 1. Eğitim araştırması ve araştırma etiği adımlarına ilişkin bir anlayış geliştirmek; 2. Toplanması, analizi, yorumlanması, raporlanması ve değerlendirilmesi dahil olmak üzere verilerin anlaşılması; 3. Araştırma tasarımı türlerine ilişkin bir anlayış geliştirin.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nicel ve nitel yaklaşımları kullanarak araştırma yürütme süreci
2. Hafta Bir araştırma probleminin belirlenmesi
3. Hafta Literatürün gözden geçirilmesi
4. Hafta Bir amaç ve araştırma soruları veya hipotezler belirleme
5. Hafta Nicel veri toplama Nicel verileri analiz etme ve yorumlama
6. Hafta Nitel verilerin toplanması Nitel verileri analiz etme ve yorumlama
7. Hafta Araştırmaları raporlama ve değerlendirme
8. Hafta Ara Sınavlar
9. Hafta Deneysel tasarımlar
10. Hafta İlişkisel tasarımlar
11. Hafta Anket tasarımları
12. Hafta Gömülü teori tasarımları
13. Hafta Etnografik tasarımlar
14. Hafta Anlatısal araştırma tasarımı
15. Hafta Karma yöntem ve eylem araştırması tasarımı
16. Hafta Final Sınavları
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Creswell, J. W. (2015). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson. Pallant, J. (2020). Spss survival manual: A step by step guide to data analysis using Ibm Spss. Routledge.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

X

X

X

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

X

X

X

PY9

X

X

X

PY10

X

X

X

PY11

 

 

 

PY12

X

X

X

PY13

X

X

X