ELT501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ELT501 İngiliz Dili Eğitimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 0 0 0 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Assoc.. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencilerinin araştırma etiğine uygun olarak bilimsel araştırma yöntem ve becerilerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak ve tezin arka planını oluşturmak için bir araştırma ödevi tasarlama şansı vermek.
Dersin İçeriği Araştırma yürütme süreci ve araştırma etiği, veri çeşitleri, veri toplama, analiz, yorumlama, raporlama ve değerlendirme, araştırma tasarımı türleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin sonunda öğrenciler: 1. Eğitim araştırması ve araştırma etiği adımlarına ilişkin bir anlayış geliştirmek; 2. Toplanması, analizi, yorumlanması, raporlanması ve değerlendirilmesi dahil olmak üzere verilerin anlaşılması; 3. Araştırma tasarımı türlerine ilişkin bir anlayış geliştirin.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Araştırma
2. Hafta Araştırma Etiği
3. Hafta Araştırma Raporlaması, Araştırma Soruları ve Tekrarlama
4. Hafta Yaygın Veri Toplama Araçları
5. Hafta Araştırma Değişkenleri, Geçerlik ve Güvenilirlik
6. Hafta Nicel Araştırma
7. Hafta Nitel ve Yorumlayıcı Araştırma
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Karma Araştırma
10. Hafta Kodlama
11. Hafta Kodlama atölyesi
12. Hafta Sınıf Araştırması
13. Hafta Araştırmanın Sonlandırılması ve Raporlanması
14. Hafta SPSS kullanarak veri analizi
15. Hafta SPSS kullanarak veri analizi
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 60 (70% assignments + 30% exam)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60 (70% assignments + 30% exam)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style (7th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Creswell, J. W. (2015). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (Fourth edition.). SAGE. Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford University Press. Mackey, A., & Gass, S. M. (2022). Second language research: Methodology and design. Routledge. Pallant, J. (2020). Spss survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS. Routledge. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

X

X

X

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

X

X

X

PY9

X

X

X

PY10

X

X

X

PY11

 

 

 

PY12

X

X

X

PY13

X

X

X