ELT508


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İKİNCİ DİL EDİNİMİ ELT508 İngiliz Dili Eğitimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 - - 60 43 42 187 3 7,5

Ders Sorumluları Prof.Dr. Abdulvahit ÇAKIR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin • İkinci dil edinimi ile ilgili anlayışlarını geliştirmek; • İkinci dil edinimi ile ilgili teori, yöntem ve bulgularla tanıştırmak; • İkinci dil edinimi alanındaki makalelerinin sentezlenmesinde yetkinliğin geliştirilmesi;
Dersin İçeriği Ders, öğrencilerin ek dilleri nasıl öğrendiklerine, ikinci dil öğrenim başarısında değişkenliğe katkıda bulunan faktörlere ve ikinci dil öğreniminde ileri dil ve okuryazarlık yeterliliklerinin geliştiricilerine odaklanan ikinci dil edinimi alanını tanıtmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin sonunda öğrenciler • İkinci dil edinimi konusundaki anlayışlarını geliştirecek; • İkinci dil edinimi ile ilgili teorileri, yöntemleri ve bulguları kavrayacak; • İkinci dil edinimi alanındaki makaleleri sentezleme konusunda yetkinlik geliştirecek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş
2. Hafta USLA Chapter 1 - (İkinci dil ediniminde temel kavramlar)
3. Hafta USLA Chapter 2, Ioup et al. (1994) - (Yaş)
4. Hafta USLA Chapter 3, Munro & Derwing (2011) – (Diller arası etkiler)
5. Hafta USLA Chapter 4, Rast (2010) – (Dilsel ortam I)
6. Hafta Schmidt (1983), Housen et al. (2011) (Dilsel ortam II)
7. Hafta USLA Chapter 5 - (Biliş)
8. Hafta Mid-term exam
9. Hafta USLA Chapter 6 Bardovi-Harlig (1994) & Durrant & Schmitt (2010) - (Öğrenen dilinin gelişimi)
10. Hafta USLA Chapter 7, Bell (2009), Abrahamson & Hylstenstam (2008) - (Yabancı dil becerisi)
11. Hafta USLA Chapter 8, Kormos et al. (2011), Sparks et al. (2011) - (Motivasyon)
12. Hafta USLA Chapter 9, Dewaele (2011), Garrett & Young (2009) - (Duyuşsal ve diğer bireysel farklılıklar)
13. Hafta USLA Chapter 10 (Yabancı dil öğreniminin Sosyal boyutları)
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kitap: Ortega, L. (2009). Understanding second language acquisition. London: Hodder. ISBN-13: 978-0340905593. Selected Articles: Abrahamsson, N., & Hyltenstam, K. (2008). The robustness of aptitude effects in near-native second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 30, 481–509. Bardovi-Harlig, K. (1994). Reverse-order reports and the acquisition of tense: Beyond the principle of chronological order. Language Learning, 44, 243-282. Bell, P. (2009). Le cadeau or la cadeau? The role of aptitude in learner awareness of gender distinctions in French. Canadian Modern Language Review, 65, 615–643. Dewaele, J.-M. (2011). Self-reported use and perception of the L1 and L2 among maximally proficient biand multilinguals: A quantitative and qualitative investigation. International Journal of the Sociology of Language, 208, 25–51. Durrant, P., & Schmitt, N. (2010). Adult learners' retention of collocations from exposure. Second Language Research, 26, 163–188. Garrett, P., & Young, R. F. (2009). Theorizing Affect in Foreign Language Learning: An Analysis of One Learner’s Responses to a Communicative Portuguese Course. Modern Language Journal, 93, 209– 226. Housen, A., Schoonjans, E., Janssens, S., Welcomme, A., Schoonheere, E., & Pierrard, M. (2011). Conceptualizing and measuring the impact of contextual factors in instructed SLA – the role of language prominence. International Review of Applied Linguistics, 49, 83–112. Ioup, G., Boustagoui, E., Tigi, M., & Moselle, M. (1994). Reexamining the Critical Period Hypothesis: A case of successful adult SLA in a naturalistic environment. Studies in Second Language Acquisition, 16, 73-98. Kormos, J., Kiddle, T., & Csizér, K. (2011). Systems of goals, attitudes, and self-related beliefs in second-language-learning motivation. Applied Linguistics, 33. doi: 10.1093/applin/amr019 Munro, M. J., & Derwing, T. M. (2011). Research Timeline: The foundations of accent and intelligibility in pronunciation research. Language Teaching, 44, 316-327. Rast, R. (2010). The use of prior linguistic knowledge in the early stages of L3 acquisition. International Review of Applied Linguistics, 48, 159–183.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

X

X

X

PY3

X

X

X

PY4

X

X

X

PY5

 

 

 

PY6

X

X

X

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla