ELT502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EĞİTİMSEL SES BİLİMİ VE İNGİLİZCE KONUŞMADA ENTENASYON ANALİZLERİ ELT502 İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet Demirezen
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yabancı dil eğitimi öğretmeni yetiştirilmesinde en çok konuşma becerilerini edinilmesi zorluk çıkarmaktadır. İngilizce konuşma becerisinin kalıcı bir biçimde geliştirilmesi için ilgili kuram,yöntem ve teknikleri kullanarak doğru telaffuz ve entenasyon becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Eğitimsel ses bilgisi ve ses bilimi alanının öğelerinin temelleri açıklanarak uygulamalı örneklerle işlenir. İngilizcenin vurgu, kavşak ve tını ses birimlerinin incelenmesi yapılarak, entenasyon uygulamalarına başlanır. Basit, birleşik, karmaşık ve birleşik, karmaşık cümlelerde uygulama ve çözümlemeleri yapılır. Uygulama kapsamı genişletilerek, paragraf ve dialoglarda bilgisayar programları kullanılarak uygulamalar yapılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türklere sorun çıkaran İngiliz dilinin ünsüzlerinin çözümlemesi ve tartışılması
2. Hafta Türklere sorun çıkaran İngiliz dilinin ünlülerinin çözümlemesi ve tartışılması
3. Hafta Türklere sorun çıkaran İngiliz dilinin vurgu sesbirimlerinin çözümlemesi ve tartışılması
4. Hafta Türklere sorun çıkaran İngiliz dilinin kavşak sesbirimlerinin çözümlemesi ve tartışılması
5. Hafta Türklere sorun çıkaran İngiliz dilinin tını (pitch) sesbirimlerinin çözümlemesi ve tartışılması
6. Hafta Konuşma ve yazma metinlerinde sesletim ve tonlama uygulamaları
7. Hafta Ara Sınavı
8. Hafta Sesletim ve tonlama sorunları üzerine öğrenci araştırma sunumları
9. Hafta Sesletim ve tonlama sorunları üzerine öğrenci araştırma sunumları
10. Hafta Sesletim ve tonlama sorunları üzerine öğrenci araştırma sunumları
11. Hafta Sesletim ve tonlama sorunları üzerine öğrenci araştırma sunumları
12. Hafta Sesletim ve tonlama sorunları üzerine öğrenci araştırma sunumları
13. Hafta Sesletim ve tonlama sorunları üzerine öğrenci araştırma sunumları
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

4

5

4

PY2

5

5

5

PY3

2

3

2

PY4

1

2

2

PY5

2

2

2

PY6

3

4

3

PY7

3

2

3

PY8

4

3

3

PY9

2

1

1

PY10

2

2

2

PY11

1

2

1

PY12

2

2

2

PY13

2

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla